کد خبر: ۱۲۸۱۹۱
۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۳
0
آقای علی خداکرمی مدیر نظارت فنی شرکت بیمه دی، در گفت و گو با روابط عمومی این شرکت به بیان شرح وظایف و عملکرد این مدیریت پرداخت.
پول‌نیوز- آقای علی خداکرمی مدیر نظارت فنی شرکت بیمه دی، در گفت و گو با روابط عمومی این شرکت به بیان شرح وظایف و عملکرد این مدیریت پرداخت.

به گزارش بانک و بیمه پول‌نیوز، وی در هفت بخش، شامل جایگاه سازمانی نظارت فنی ، شرح وظایف مدیریت نظارت فنی (ستاد ) ، شرح وظایف مدیریت نظارت فنی (شعب) ، اهمیت نظارت در فرآیند عملیات بیمه گری ، رسالت ما، اقدامات انجام شده در راستای وظایف سازمانی و سطح انتظارات از مجموعه فنی به بیان عملکرد این مدیریت در شرکت بیمه دی به شرح زیر پرداخت.

1.جایگاه سازمانی نظارت فنی
نظارت عبارت است از سنجش و اصلاح عملیات بیمه گری برای بدست آوردن این اطمینان که اجرای عملیات فوق مطابق با آیین نامه ها ودستور العمل های بیمه مرکزی ،شورای عالی بیمه وبخشنامه های صادره شرکت به انجام رسیده باشد .در این راستا ناظر فنی بر اساس دوهدف مهم تطبیق ریسک با محاسبات فنی آن وکنترل اجرا و انطباق آن با قوانین و مقررات امر نظارت را پیگیری می نماید.
نظارت فنی با دو رویکرد کاملا مجزا و در عین حال مکمل اهداف خودرا پیگیری می نماید:
شفاف سازی و راستی آزمایی فرایند عملیات بیمه گری
ارائه گزارشهای تحلیلی وتوصیه های فنی جهت هدایت و اصلاح اشکالات احتمالی
استراتژی نظارت براساس سه اصل بنا شده است :
اعتقاد به حرفه ای گری ، انضباط فنی و درعین حال همسویی با مدیران
تأکید بر اصول ، ضوابط و داشتن توانایی فنی در اجرای نظارت
منشور اخلاق حرفه ای (حذف نگاه پلیسی ودست گیری به جای مچ گیری)
2.شرح وظایف مدیریت نظارت فنی (ستاد )
بررسی و نظارت بر استعلام های نرخ و شرایط رشته های مختلف و تطبیق آن با آیین نامه های بیمه مرکزی ،شورای عالی بیمه و دستور العمل های داخلی
نظارت بر صدور بیمه نامه ها وانطباق آن با آیین نامه ها ،دستورالعمل ها و حدود اختیارات ستاد
نظارت بر روند صدور الحاقیه درطی مدت اعتباربیمه نامه ها و دقت در رعایت موازین فنی.
نظارت بر دریافت به موقع حق بیمه براساس بیمه نامه ،قرارداد،تفاهم نامه و یا سایر توافقات بعمل آمده
نظارت وبررسی پروند ه های خسارتی.
رسیدگی به مراحل اجرای ارزیابی ریسک وارزیابی خسارت ( بخصوص کارشناسان طرف قرارداد )
رسیدگی به شکایات بیمه شدگان و بیمه گذاران مرتبط به بخش فنی
کنترل ونظارت در پرداخت خسارات، بخصوص خسارات عمده و ترغیب وتشویق مدیران به مدیریت فرایند خسارت وتأکید بر حفظ حقوق بیمه گر و بیمه گذار
بازدید های دوره ای از مدیریت های فنی ، تهیه گزارش و ارائه آن به معاونت فنی.
اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی(شناسایی ، ارزیابی و انتخاب ریسک های مناسب)

3.شرح وظایف مدیریت نظارت فنی ( شعب )
نظارت برروند اجرای قرارداد های منعقده.
نظارت بر ثبت صحیح صدوربیمه نامه ها و تذکر به موارد مغایر با آِیین نامه ها و...
نظارت برفعالیت نمایندگان شرکت و درصورت مشاهده عدم اجرای آیین نامه ها و دستور العمل ها و ارائه گزارش به معاونت فنی
گزارش عملکرد فعالیت نمایندگان متخلف به معاونت فنی و رونوشت به مدیر فنی مربوطه
بازدیدهای دوره ای از شعب همراه با رابطین مدیریت های فنی و ارائه گزارش های جامع از نحوه و روند اصولی و فنی عملیات بیمه گری به معاونت فنی
رسیدگی به شکایات واصله از طرف نمایندگان و ارباب رجوع در خصوص فرایند های صدور و خسارت
4.اهمیت نظارت در فرآیند عملیات بیمه گری

شناسایی،ارزیابی،آکچوری،آنالیز،صدور، مدیریت خسارت وسایر فرایند های از صفر تا صد هر بیمه نامه یا قرارداد و پرداخت به موقع حق بیمه متناسب با نوع ریسک توسط بیمه گذار

نظارت و کنترل دقیق در اجرای قوانین و مقررات حاکم بربیمه ( قانون بیمه ،مصوبات شورای عالی بیمه ،آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی،قانون تجارت )که در نهایت منجر به تأمین حقوق بیمه گر و بیمه گذار می گردد.

ایجاد شفافیت در ارائه خدمات بیمه ای واهتمام ویژه به حقوق بیمه گذاران با رعایت کامل حد اعلای حسن نیت

(شهروند مداری به جای مشتری نوازی و مشتری مداری)

ایجاد یک منطق فنی بین مدیران به منظور مدیریت صحیح پرتفوی با هدف سود محوری

5. رسالت ما

تلاش و باور به اینکه کی هستیم ،چه کار می کنیم وبه کجا می رویم ،(من عرف نفس فقد عرف رب)
تمرکز اصلی همه ما بر مشتری است ، نهادینه کردن باور شهروند مداری به جای مشتری نوازی در بخش خدمات وباور هر کدام از ما به عنوان یک بازار یاب در فروش
ما در نظارت مثبت نگاه می کنیم و در تعاملاتمان به دنبال خلق فضای سازنده و شفاف هستیم.
ما با هم می سازیم، مشکلات را به مسئله تبدیل نموده وبا خرد جمعی برای آن راه حل پیدامی کنیم.
خودرا منصفانه نقد می کنیم و هرجا ضرورت داشت برای تغییر درنگ نمی کنیم.
برای اعتبارحرفه ای خود ارزش قائلیم ،به آن متعصبیم وبرای حفظ آن با جسارت وتدبیر مبارزه می کنیم.
همیشه به دنبال یادگیری هستیم ، سخاوتمندانه یاد می دهیم وهرجا بلد نیستیم شجاعانه می پرسیم.
نقد منطقی نفس کار حرفه ایست ،پس بی باکانه نقد می کنیم ،متواضعانه نقد می پذیریم و هر بهانه ای را از مسیر رسیدن به اهداف سازمانی حذف می کنیم.(توصیه می گردد کتاب بهانه تراشی ممنوع نوشته برایان تریسی را حداقل یکبار مطالعه فرمایند)
یکپارچگی فنی ر ا بر پایه اعتماد، احترام و جایگاه انسانی مجموعه می دانیم ..
جسورانه اشتباهاتمان را می پذیریم و از آن درس می گیریم.
صمیمی و دوستانه، در عین حال منضبط و جدی هستیم.

6.اقدامات انجام شده در راستای وظایف سازمانی
شفاف سازی نقطه نظرات حسابرس مستقل به عملیات بیمه گری شرکت در دوره مورد بررسی جهت طرح در مجمع
بررسی و اصلاح سقف اختیارات تفویضی به شعب
بررسی و کارشناسی نقطه نظرات واحدهای صف در تعامل با ستاد و گزارش آماری آن در قالب پاور پوینت
نظارت بر عملکرد رشته های فنی بخصوص رشته خودرو که حدود 77% رشد پرتفوی رابه خود اختصاص داده است و ارائه گزارش فروش آن به معاونت محترم فنی و راهکار های پیشنهادی تعدیل پرتفوی
رسیدگی و نظارت بر روند اجرای صدور وخسارت بیمه نامه ها

تهیه وتدوین آئین نامه کارشناسی بازدید اولیه و ارزیابی خسارت تحت رهنمودهای معاونت محترم فنی
تعامل نزدیک و همکاری در تهیه فرایند اجرایی عملیات مدیریت های فنی با مشاور محترم مدیر عامل دربرنامه راهبردی شرکت
ارائه رهنمود های لازم در بخش های مختلف فنی به کلیه همکاران در مدیریت های فنی

7.سطح انتظارات از مجموعه فنی

حذف نگاه پلیسی وهمسویی وهماهنگی در اجرای فرایند ها واعتقاد به تیم نظارت (دستگیری به جای مچ گیری)
همدلی وبصیرت دل (مصداق دعای معروف مقلب القلوب و الابصار)
تلاش در باور واعتقاد به رزومه فنی و علمی تیم نظارت
تسریع در پاسخگویی به درخواست هاو مکاتبات
مشارکت اعضای تیم نظارت در جلسات هم اندیشی وهمفکری در حل مشکلات و بحران های فنی
ایجاد حس تفاهم وفهم مشترک در اختلافات فنی وپرهیز از هرگونه سلیقه شخصی و نگاه جزیره ای (پذیرش اینکه با هم هستیم نه مقابل هم)
استفاده از ظرفیت و توان این مدیریت در حل مشکلات فنی وآمادگی در آموزش کاربردی پرسنل
برچسب ها: بیمه دی
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: