کد خبر: ۱۱۴۰۸
۱۰ آذر ۱۳۸۸ - ۱۶:۳۶
0
حسین پیمان مدیر کل روابط عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی در کارگاه آموزشی رسانه ها و گمرک ضمن تقدیر از تلاش های رسانه ها در راستای طرح تحول اقتصادی ، نوید برگزاری جشنواره تخصصی رسانه های اقتصادی را داد.
به گزارش پول نیوز مشاور وزیر اقتصاد در افتتاحیه این کارگاه ضمن قدر دانی از رسانه های اقتصادی کشور گفت:سپاسگزاریم از این که در حدود یکسال و اندی، با تعامل مناسب وصادقانه، دوستان سعی کردند از خط انصاف خارج نشوند و بر مدار واقعیت فعالیت های وزارتخانه را اطلاع رسانی کنند. دلگرمی ما، پشتوانه انصاف وصداقت رسانه ای شماست .

وی افزود:رسانه ها وخبرنگاران در خط مقدم هموار کردن مسیر پویایی و توسعه اقتصادی قرار دارند و وقتی لباس صداقت به تن می کنند برای خدمت گذاری دراین جبهه از موثرترین عناصر محسوب می شوند، با بسیاری از کمبودها ونارسی ها ی معیشتی ، شرایط کاری سخت و طاقت فرسا سیلی سرخ می کنند تا کشورشان سیلی نخورد و افق آینده کشورشان را با اقتدار، آرامش ودر رفاه اجتماعی- اقتصادی وتوسعه مشاهده کنند.

مدیر کل روابط عمومی وزارت اقتصاد سپس طرح تحول اقتصادی که مهمترین موضوع اقتصادی کشور طی سالهای اخیر بوده است پرداخت و در این باره گفت: رسانه ها درساده سازی ادبیات اقتصادی و به فرهنگ وادبیات مردمی درآوردن آن، نقش بسزایی می توانند ایفا نمایند . یکی از برکات غیر مستقیم طرح تحول اقتصادی ترویج ادبیات اقتصادی در مردم بوده است .

بدون هدف آرمانی، حرکت وتکاپو ، برای جوامع سخت است ، وبزرگی واقتدار جوامع را با اهداف اجتماعی – اقتصادی می توان شناخت . یکی از رسالت های ما به عنوان رسانه این پرسش است که اهداف چشم انداز چقدر در قاعده اجتماع و مردم گسترش پیدا کرده وبه چه میزان به یک مسولیت اجتماعی وتعهد و تلاش فردی در دست یافتن به آن، منجر شده، اثر وجودی خود را در رسیدن به اهداف چشم انداز هرشب چگونه محاسبه می کنیم ؟ و هر صبح چقدر در جهتش تلاش می نماییم ؟

وی افزود:اگر توزیع عادلانه امکانات، ثروت ودرآمد در بین مردم، عدالت اقتصادی تلقی شود، تغذیه جامعه از اطلاعات سریع ، دقیق و صحیح به سلامت فرهنگ و به نوعی عدالت فرهنگی منتهی خواهد شد. اما شاقول ومبنای این اطلاع رسانی چیست؟ آیا گفتن هر موضوعی، اطلاع رسانی و از سر تعهد و منفعت مردمی است؟

تشخیص اینکه چه چیز گفته شود ، در چه زمانی گفته شود ؟، چگونه گفته شود درکدام سطح و افراد گفته شود نکته سنجی در اطلاع رسانی است.

سید حسین پیمان با اشاره به نزاع های سیاسی و زیان های آن بر اقتصادکشور و رفاه مردم گفت: انتقال نبردهای سیاسی به حوزه اقتصادی به چه میزان به رفاه اجتماعی و اعتماد عمومی منجر خواهد شد؟ داشتن نگاه ملی به موضوعات اجتماعی این مهم را ایجاب می کند که به طور صحیح تشخیص دهیم کدام اطلاعات اقتصادی ، مفید برای مردم و اقتصاد کشور است و کدام به ضرر و تخریب کننده اقتصاد کشور می باشد .

مشاور وزیر اقتصاد در ادامه افزود:رسانه های ما این ظرفیت را دارند که عامل تسریع در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها وتحول اقتصادی باشند.

وی رسانه ها را به همکاری در اجرای این طرح عظیم ملی دعوت کردوگفت: اجرای هدفمند کردن یارانه ها بدون حضور تاثیرگذار و موثر رسانه ها امکان پذیر نیست وخالصانه دست همه رسانه ها را می فشاریم و به همدلی همراهی صادقانه ی آن ها دلگرمیم.

هدفمند کردن یارانه ها با یک نگرش ملی وبا همت جمعی ، تسریع خواهد شد ورسانه هاجلودار این بینش و نگرش هستند.

در صورتی که اجرای هدفمند کردن یارانه ها با نارسایی مواجهه شود در حقیقت مردم و اقتصاد ملی قبل از هر دولتی ضررخواهند کرد و بدیهی است که رسانه ها برنمی تابند که با ایجاد فضای تخریبی وشایعات ، و موج روانی، مردم متضرر شوند .

وی افزود:رسانه ها می توانند جامعه را به کمبود های کاذب و بیش خواهی های کاذب بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها هشدار دهند و روشن کنند.

مدیر کل روابط عمومی وزارت اقتصاد با تشبیه هدفمند کردن یارانه ها به کنسرت بزرگ اقتصادی گفت:اجرای موسیقی هدفمند کردن یارانه ها زمانی صدای دلنشین رفاه را نوید خواهد داد که هماهنگی وهارمونی لازم ، درتمام نهادهای جامعه درک بشود.

وی افزود:رسانه ها قادربه بالا بردن تحمل پذیری مردم درقبال احیانا مشکلات کوتاه مدت تصمیم های بزرگ هستند.

بدیهی است اقتصاد ایران مدیون رسانه ای پویا ، هوشمند ، دارای درک صحیح از موقعیت زمانی و دارای دغدغه های توسعه و بالندگی ایران اسلامی است و چنین رسانه هایی را درایران اسلامی کم نداریم.

اطلاع رسانی سریع،دقیق و به هنگام منجر به تحلیل درست شرایط اقتصادی و آینده نگری دقیق و مشارکت جمعی و بازداری از شایعات والتهاب های کاذب روانی است. و بر عکس، اطلاع رسانی شتاب زده از طرح های غیرمصوب و به اتمام نرسیده ممکن است منجربه شایعه و التهاب آورباشد.

مشاور وزیر اقتصاد با استقبال از طرح ها و اید ه هایی که به بهبود اطلاع رسانی در این باره کمک کند، گفت: ما از پروژه و طرح هایی که به تقویت اطلاع رسانی اقتصاد کشور منجر شود استقبال می کنیم و وظیفه داریم از آن پشتیبانی کنیم. در این مسیر گامهای یی برداشته شده و راه بسیاری نیز در پیش داریم در شورای اطلاع رسانی وزارتخانه که اصحاب رسانه عضویت آن را به عهده دارند بسیار شفاف مباحث در آنجا دنبال می شود حتی راهبردهای این اطلاع رسانی به عهده خود عزیزان وفعالان رسانه قرار دادیم این ناشی از باور و اعتقاد ما به دوستان و همکاران رسانه ای است .

وی در ادامه سخنان خود نوید برگزاری جشنواره تخصصی رسانه های اقتصادی را داد و افزود:درصددیم که جشنواره رسانه های اقتصادی شکل پیدا کند ودرگام های بعدی به عنوان یک نهاد تاثیر گذار در توسعه اقتصادی نمود داشته باشد که این موضوع، به استقبال ونیاز رسانه ها اقتصادی بستگی دارد.

وی گفت: مناسب است که نویسندگان اقتصادی رسانه ها، حول نگرش وفعالیت برای توسعه اقتصادی کشور، وحدت پیدا کنند و تسریع بخش توسعه اقتصاد ملی باشند در عین حال که سلایق وعلایق فرد ی خود را دارند، بدیهی است که تلاش و استقبال این نویسندگان از این موضوع ، مسئولیت تلاش برای تحقق این وحدت را توسط این دستگاه اقتصادی، ایجاد خواهد کرد.

وی افزود:این کارگاه های آموزشی در راستای آموزش های عملی وکاربردی و تعامل رسانه ایی ادامه پیدا خواهد کرد، این سومین کارگاه آموزشی است که درارتباط بارسانه ها دراین یک ساله ، روابط عمومی وزارت اقتصاد برگزار می نماید.

مشاور وزیر اقتصاد گفت: جامعه ای که آرمان اجتماعی و اقتصادی ان چشم انداز 1404 است، یادگیری مستمر وآگاهی واطلاعات، موضوعی حیاتی است ، وآرمان چشم انداز 1404 اقتضا می کند "من ساوی یوما فهو مغبون" به یک فرهنگ و هنجار اجتماعی در بیاید.

وی در پایان گفت: موضوع گمرک با تاریخ اقتصادی کشور آمیخته واز ابزارهای موثر توسعه اقتصادی وانتظام تجاری است.

ایجاد امنیت تجاری ، بهداشتی ، آلودگی های محیط زیست ، قاچاق کالا و تاثیر گذاری در اقتصاد زیرزمینی؛ تسهیل و نظارت بر ترانزیت کالا، همه این ها دال بر اهمیت گمرک است و برای تحقق سند چشم انداز و توسعه اقتصادی و تجارت خارجی کشور به شدت نیاز به گمرکی شفاف ؛ روزآمد ، فعال، تأثیرگذار و پویاداریم و به همین دلیل یکی از محورهای بحث تحولات اقتصادی کشور، بحث تحول در امور گمرک است. واین اهمیت، مارا وادار کرده برای روان شدن وتسهیل اطلاع رسانی این کارگاه آموزشی را برگزار کنیم .
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: