May 2021 12 / چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۰
کد خبر: ۱۰۳۸۲۹
۳۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۳
0
حاجی محمدعلی ادامه داد: از سوی دیگر هیچ گونه وام و تسهیلات برای نوسازی ناوگان به این بخش داده نمی‌شود، تا از این طریق با بهتر شدن ناوگان گرایش مسافران بیشتر شود.
پول‌نیوز -مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری با اشاره به آمادگی ناوگان برای جابجایی مسافران از کاهش تعداد مسافران این بخش گفت و افزود: افزایش نرخ کرایه بین شهری توافقی است و معمولا در ابتدای سال انجام نمی‌شود.

رحمت حاجی محمدعلی در گفت‌وگو بافارس اظهار داشت: با توجه افزایش تعداد خودرو در این بخش، ناوگان آمادگی کامل برای جابجایی مسافران در مسیرهای مختلف کشور را دارد، اما با توجه به اینکه در سالهای اخیر مردم بیشتر تمایل به سفر با وسیله نقلیه شخصی را دارند، تعداد سرویس خودروهای کرایه بین شهری به 50 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری افزود: با این وضعیت درآمد رانندگان کاهش یافته، چون عملاً 15 روز در ماه را بیکار هستند و زندگی آنها با مشکلاتی مواجه شده است.

حاجی محمدعلی ادامه داد: از سوی دیگر هیچ گونه وام و تسهیلات برای نوسازی ناوگان به این بخش داده نمی‌شود، تا از این طریق با بهتر شدن ناوگان گرایش مسافران بیشتر شود.

وی در مورد افزایش کرایه برخی مسیرهای بین شهری در روزهای اخیر گفت: کرایه‌ها افزایش چندانی نداشته و فقط در مسیرهای تهران به برخی شهرستان‌ها و بالعکس اعمال شده و در مسیرهای غیر از تهران اجازه افزایش قیمت داده نشده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری اضافه کرد: نرخ سواری‌های کرایه بین شهری توافقی تعیین می‌شود و با صلاحدید این صنف انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ سواری کرایه بین شهری معمولا ًدر ابتدای سال افزایش نمی‌یابد، گفت: ممکن است بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت، کرایه‌ها افزایش پیدا کند.

افزایش نرخ کرایه توافقی است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری با اشاره به آمادگی ناوگان برای جابجایی مسافران از کاهش تعداد مسافران این بخش گفت و افزود: افزایش نرخ کرایه بین شهری توافقی است و معمولا در ابتدای سال انجام نمی‌شود.

خبرگزاری فارس: کاهش مسافران سواری بین‌شهری/ افزایش نرخ کرایه توافقی استرحمت حاجی محمدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه افزایش تعداد خودرو در این بخش، ناوگان آمادگی کامل برای جابجایی مسافران در مسیرهای مختلف کشور را دارد، اما با توجه به اینکه در سالهای اخیر مردم بیشتر تمایل به سفر با وسیله نقلیه شخصی را دارند، تعداد سرویس خودروهای کرایه بین شهری به 50 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری افزود: با این وضعیت درآمد رانندگان کاهش یافته، چون عملاً 15 روز در ماه را بیکار هستند و زندگی آنها با مشکلاتی مواجه شده است.

حاجی محمدعلی ادامه داد: از سوی دیگر هیچ گونه وام و تسهیلات برای نوسازی ناوگان به این بخش داده نمی‌شود، تا از این طریق با بهتر شدن ناوگان گرایش مسافران بیشتر شود.

وی در مورد افزایش کرایه برخی مسیرهای بین شهری در روزهای اخیر گفت: کرایه‌ها افزایش چندانی نداشته و فقط در مسیرهای تهران به برخی شهرستان‌ها و بالعکس اعمال شده و در مسیرهای غیر از تهران اجازه افزایش قیمت داده نشده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری اضافه کرد: نرخ سواری‌های کرایه بین شهری توافقی تعیین می‌شود و با صلاحدید این صنف انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ سواری کرایه بین شهری معمولا ًدر ابتدای سال افزایش نمی‌یابد، گفت: ممکن است بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت، کرایه‌ها افزایش پیدا کند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921130000036#sthash.nZrxlZEz.dpuf
افزایش نرخ کرایه توافقی است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری با اشاره به آمادگی ناوگان برای جابجایی مسافران از کاهش تعداد مسافران این بخش گفت و افزود: افزایش نرخ کرایه بین شهری توافقی است و معمولا در ابتدای سال انجام نمی‌شود.

خبرگزاری فارس: کاهش مسافران سواری بین‌شهری/ افزایش نرخ کرایه توافقی استرحمت حاجی محمدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه افزایش تعداد خودرو در این بخش، ناوگان آمادگی کامل برای جابجایی مسافران در مسیرهای مختلف کشور را دارد، اما با توجه به اینکه در سالهای اخیر مردم بیشتر تمایل به سفر با وسیله نقلیه شخصی را دارند، تعداد سرویس خودروهای کرایه بین شهری به 50 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری افزود: با این وضعیت درآمد رانندگان کاهش یافته، چون عملاً 15 روز در ماه را بیکار هستند و زندگی آنها با مشکلاتی مواجه شده است.

حاجی محمدعلی ادامه داد: از سوی دیگر هیچ گونه وام و تسهیلات برای نوسازی ناوگان به این بخش داده نمی‌شود، تا از این طریق با بهتر شدن ناوگان گرایش مسافران بیشتر شود.

وی در مورد افزایش کرایه برخی مسیرهای بین شهری در روزهای اخیر گفت: کرایه‌ها افزایش چندانی نداشته و فقط در مسیرهای تهران به برخی شهرستان‌ها و بالعکس اعمال شده و در مسیرهای غیر از تهران اجازه افزایش قیمت داده نشده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری اضافه کرد: نرخ سواری‌های کرایه بین شهری توافقی تعیین می‌شود و با صلاحدید این صنف انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ سواری کرایه بین شهری معمولا ًدر ابتدای سال افزایش نمی‌یابد، گفت: ممکن است بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت، کرایه‌ها افزایش پیدا کند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921130000036#sthash.nZrxlZEz.dpuf
افزایش نرخ کرایه توافقی است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری با اشاره به آمادگی ناوگان برای جابجایی مسافران از کاهش تعداد مسافران این بخش گفت و افزود: افزایش نرخ کرایه بین شهری توافقی است و معمولا در ابتدای سال انجام نمی‌شود.

خبرگزاری فارس: کاهش مسافران سواری بین‌شهری/ افزایش نرخ کرایه توافقی استرحمت حاجی محمدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه افزایش تعداد خودرو در این بخش، ناوگان آمادگی کامل برای جابجایی مسافران در مسیرهای مختلف کشور را دارد، اما با توجه به اینکه در سالهای اخیر مردم بیشتر تمایل به سفر با وسیله نقلیه شخصی را دارند، تعداد سرویس خودروهای کرایه بین شهری به 50 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری افزود: با این وضعیت درآمد رانندگان کاهش یافته، چون عملاً 15 روز در ماه را بیکار هستند و زندگی آنها با مشکلاتی مواجه شده است.

حاجی محمدعلی ادامه داد: از سوی دیگر هیچ گونه وام و تسهیلات برای نوسازی ناوگان به این بخش داده نمی‌شود، تا از این طریق با بهتر شدن ناوگان گرایش مسافران بیشتر شود.

وی در مورد افزایش کرایه برخی مسیرهای بین شهری در روزهای اخیر گفت: کرایه‌ها افزایش چندانی نداشته و فقط در مسیرهای تهران به برخی شهرستان‌ها و بالعکس اعمال شده و در مسیرهای غیر از تهران اجازه افزایش قیمت داده نشده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری اضافه کرد: نرخ سواری‌های کرایه بین شهری توافقی تعیین می‌شود و با صلاحدید این صنف انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ سواری کرایه بین شهری معمولا ًدر ابتدای سال افزایش نمی‌یابد، گفت: ممکن است بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت، کرایه‌ها افزایش پیدا کند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921130000036#sthash.pc4vwNlI.dpuf
افزایش نرخ کرایه توافقی است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری با اشاره به آمادگی ناوگان برای جابجایی مسافران از کاهش تعداد مسافران این بخش گفت و افزود: افزایش نرخ کرایه بین شهری توافقی است و معمولا در ابتدای سال انجام نمی‌شود.

خبرگزاری فارس: کاهش مسافران سواری بین‌شهری/ افزایش نرخ کرایه توافقی استرحمت حاجی محمدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه افزایش تعداد خودرو در این بخش، ناوگان آمادگی کامل برای جابجایی مسافران در مسیرهای مختلف کشور را دارد، اما با توجه به اینکه در سالهای اخیر مردم بیشتر تمایل به سفر با وسیله نقلیه شخصی را دارند، تعداد سرویس خودروهای کرایه بین شهری به 50 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری افزود: با این وضعیت درآمد رانندگان کاهش یافته، چون عملاً 15 روز در ماه را بیکار هستند و زندگی آنها با مشکلاتی مواجه شده است.

حاجی محمدعلی ادامه داد: از سوی دیگر هیچ گونه وام و تسهیلات برای نوسازی ناوگان به این بخش داده نمی‌شود، تا از این طریق با بهتر شدن ناوگان گرایش مسافران بیشتر شود.

وی در مورد افزایش کرایه برخی مسیرهای بین شهری در روزهای اخیر گفت: کرایه‌ها افزایش چندانی نداشته و فقط در مسیرهای تهران به برخی شهرستان‌ها و بالعکس اعمال شده و در مسیرهای غیر از تهران اجازه افزایش قیمت داده نشده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری اضافه کرد: نرخ سواری‌های کرایه بین شهری توافقی تعیین می‌شود و با صلاحدید این صنف انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ سواری کرایه بین شهری معمولا ًدر ابتدای سال افزایش نمی‌یابد، گفت: ممکن است بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت، کرایه‌ها افزایش پیدا کند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921130000036#sthash.pc4vwNlI.dpuf
افزایش نرخ کرایه توافقی است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری با اشاره به آمادگی ناوگان برای جابجایی مسافران از کاهش تعداد مسافران این بخش گفت و افزود: افزایش نرخ کرایه بین شهری توافقی است و معمولا در ابتدای سال انجام نمی‌شود.

خبرگزاری فارس: کاهش مسافران سواری بین‌شهری/ افزایش نرخ کرایه توافقی استرحمت حاجی محمدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه افزایش تعداد خودرو در این بخش، ناوگان آمادگی کامل برای جابجایی مسافران در مسیرهای مختلف کشور را دارد، اما با توجه به اینکه در سالهای اخیر مردم بیشتر تمایل به سفر با وسیله نقلیه شخصی را دارند، تعداد سرویس خودروهای کرایه بین شهری به 50 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری افزود: با این وضعیت درآمد رانندگان کاهش یافته، چون عملاً 15 روز در ماه را بیکار هستند و زندگی آنها با مشکلاتی مواجه شده است.

حاجی محمدعلی ادامه داد: از سوی دیگر هیچ گونه وام و تسهیلات برای نوسازی ناوگان به این بخش داده نمی‌شود، تا از این طریق با بهتر شدن ناوگان گرایش مسافران بیشتر شود.

وی در مورد افزایش کرایه برخی مسیرهای بین شهری در روزهای اخیر گفت: کرایه‌ها افزایش چندانی نداشته و فقط در مسیرهای تهران به برخی شهرستان‌ها و بالعکس اعمال شده و در مسیرهای غیر از تهران اجازه افزایش قیمت داده نشده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری اضافه کرد: نرخ سواری‌های کرایه بین شهری توافقی تعیین می‌شود و با صلاحدید این صنف انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ سواری کرایه بین شهری معمولا ًدر ابتدای سال افزایش نمی‌یابد، گفت: ممکن است بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت، کرایه‌ها افزایش پیدا کند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921130000036#sthash.55fHgTz3.dpuf
افزایش نرخ کرایه توافقی است

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری با اشاره به آمادگی ناوگان برای جابجایی مسافران از کاهش تعداد مسافران این بخش گفت و افزود: افزایش نرخ کرایه بین شهری توافقی است و معمولا در ابتدای سال انجام نمی‌شود.

خبرگزاری فارس: کاهش مسافران سواری بین‌شهری/ افزایش نرخ کرایه توافقی استرحمت حاجی محمدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه افزایش تعداد خودرو در این بخش، ناوگان آمادگی کامل برای جابجایی مسافران در مسیرهای مختلف کشور را دارد، اما با توجه به اینکه در سالهای اخیر مردم بیشتر تمایل به سفر با وسیله نقلیه شخصی را دارند، تعداد سرویس خودروهای کرایه بین شهری به 50 درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری افزود: با این وضعیت درآمد رانندگان کاهش یافته، چون عملاً 15 روز در ماه را بیکار هستند و زندگی آنها با مشکلاتی مواجه شده است.

حاجی محمدعلی ادامه داد: از سوی دیگر هیچ گونه وام و تسهیلات برای نوسازی ناوگان به این بخش داده نمی‌شود، تا از این طریق با بهتر شدن ناوگان گرایش مسافران بیشتر شود.

وی در مورد افزایش کرایه برخی مسیرهای بین شهری در روزهای اخیر گفت: کرایه‌ها افزایش چندانی نداشته و فقط در مسیرهای تهران به برخی شهرستان‌ها و بالعکس اعمال شده و در مسیرهای غیر از تهران اجازه افزایش قیمت داده نشده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سواری کرایه بین شهری اضافه کرد: نرخ سواری‌های کرایه بین شهری توافقی تعیین می‌شود و با صلاحدید این صنف انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ سواری کرایه بین شهری معمولا ًدر ابتدای سال افزایش نمی‌یابد، گفت: ممکن است بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت، کرایه‌ها افزایش پیدا کند.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921130000036#sthash.55fHgTz3.dpuf
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: