کد خبر: ۱۰۲۹۰۲
۱۹ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۹
0
فارس

 

برند:‌ASUS

 

برند (مدل) قیمت (تومان)
ASUS-TAICHI-31-i7-4-128-Win8 5,800,000
Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Win8-Touch 3,830,000
Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-4G 3,420,000
Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-4G 3,420,000
Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-2G 3,080,000
Asus-VivoBook-S551-i5-6-1T-2G-Win8-Touch 2,900,000
Asus-Xseries-X550CC-i7-6-1T-2G- مشکی 2,630,000
Asus-KSeries-K551LB-i5-6-1T-2G 2,350,000
Asus-KSeries-K451LB-i5-6-1T-2G 2,310,000
Asus-Xseries-X550LC-i5-6-1T-2G 2,080,000
Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G- سفید 2,000,000
Asus-Xseries-X450LC-i5-8-1T-2G 1,970,000
Asus-Aseries-A450-i5-6-1T-2G 1,910,000
Asus-Xseries-X552CP-i3-4-500-1G 1,690,000
Asus-Xseries-X452CP-i3-4-500-1G 1,690,000
Asus-Xseries-X550CC-2117-4-750-2G- سفید 1,550,000
Asus-VivoBook-S200-i3-4-500-Touch-Win8 1,540,000
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 1,020,000
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-500 1,020,000
Asus-Xseries-X551CA-1007U-2-500 1,020,000

برند:‌SONY VAIO

Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8 3,340,000
Sony-SVT-13-127-CGS-i7-4-256-Win8-Touch 3,850,000
Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch 4,500,000
SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win8-مشکی 3,240,000
Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch 4,999,000
Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch 3,820,000
Sony-Vaio-SVD11-225-CYB-i7-8-256-Win8-Touch 5,100,000
Sony-Vaio-SVE15-137-CXW-i5-8-1TB-Win8 2,430,000
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CLB-i7-8-1T-1G-Win8-BLURW-Touch 3,750,000
SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-8-1T-2G-Win8-Touch 3,890,000
Sony-Vaio-SVD11-21Q2E-i5-4-128-Win8-Touch 3,600,000
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8-Touch 3,800,000
SONY-Vaio-SVP-11-223-SAB-i5-4-128-Win8 3,720,000
SONY-Vaio-SVF-15-216-SG-i3-4-500-Win8-Touch 2,470,000
Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch 3,330,000
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8 3,800,000
Sony-SVT-13-126-Plus-i5-8-128-Win8-Touch 3,120,000
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-Touch-BLU 4,720,000
SONY-Vaio-SVF-14-213-CLB-i3-6-750-Win8 1,990,000
Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch 3,140,000
SONY-Vaio-SVF-14-213-SG-i3-4-500-Win8 1,820,000
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch 3,650,000
SONY-VAIO-SVF-15-A18-CXB-i7-12-1T-2G-Win8-Touch 4,100,000
SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch 4,290,000
SONY-VAIO-SVF-15-2190-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-BluRay 4,290,000
Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch 4,500,000
SONY-VAIO-SVF-15-A18-PLUS-i7-12-1T-2G-Touch-Win8-BLRW 4,400,000
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-Touch-BLU 4,270,000
Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch 3,820,000
Sony-SVT-13-127-Plus-i7-8-256-Win8-Touch 4,220,000
Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch 3,000,000
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch 3,600,000
SONY-Vaio-SVF-15-415-CD-A10-8-1T-2G-Touch-Win8 2,510,000
SONY-Vaio-SVF-15-218-i5-4-500-1G-Win8 2,500,000
SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch 4,290,000
Sony-VAIO-SVE14-138CXW-i5-8-1T-Win8-BLU 2,520,000
SONY-Vaio-SVF-15-216-SA-i3-4-500-Win8-Touch 2,470,000
SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch 2,990,000
Sony-Vaio-SVE-11-12-M1E-E2-4-500-Win8 1,690,000

برند: ACER

Acer-Aspire-V3-571G-i7-8-1T-2G 2,450,000
Acer-Aspire-V5-571-i7-8-1T-4G 2,330,000
Acer-Aspire-E1-571G-i7-8-1T-2G 2,120,000
Acer-Aspire-V3-571G-i5-6-1T-2G 1,960,000
Acer-Aspire-E1-572-i5-6-750-2G 1,770,000
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G 1,670,000
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G 1,559,000
Acer-Eseries-E1-570G-i3-4-750-1G 1,370,000

برند: IBM LENOVO

Lenovo-Y510-i7-8-1T-2G 2,860,000
Lenovo-ideapad-Z510-i7-8-1T-2G 2,440,000
Lenovo-ideapad-Z510-i7-6-1T-2G 2,320,000
Lenovo-ideapad-Z510-i5-8-1T-2G 2,090,000
Lenovo-S410-i5-4-500-2G 1,690,000
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G 1,990,000
Lenovo-Ideapad-S510P-i5-4-500-2G 1,850,000
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G 1,390,000
Lenovo-Essential-G500-i3-4-500-1G 1,399,000
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-2G 1,660,000
Lenovo-ideapad-Z510-i5-8-1T-2G 2,090,000
Lenovo-ideapad-Z510-i7-6-1T-2G 2,320,000
Lenovo-Eseries-E530-Thinkpad-i3-4-500-2G 1,500,000
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G 1,480,000
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-1G 1,570,000
Lenovo-Bseries-B590-2020-2-500 970,000
Lenovo-Essential-G400-i3-4-500-2G 1,369,000

برند: APPLE

Apple-MacBookPro-ME294-i7-16-512-2G-MAC 7,250,000
Apple-MacBook-Pro-ME293-i7-8-256-MAC 5,700,000
Apple-MacBook-pro-ME866-i5-8-512-MAC 5,550,000
Apple-MacBook-pro-ME865-i5-8-256-MAC 4,600,000
Apple-MacBookPro-series-MD102-i7-8-750-Mac 4,200,000
Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac 3,320,000
Apple-MacBook-pro-ME866-i5-8-512-MAC 5,550,000
Apple-MacBook-pro-ME865-i5-8-256-MAC 4,600,000

برند: MSI

MSI-S30-2117-4-500-Win8 1,260,000
MSI-Gseries-GT70-i7-32-1T-3GB-WIN8 10,040,000
MSI-GX60-A10-16-1T-2GB-WIN8-BLU 5,200,000
MSI-Gseries-GT60-3K-Edition-i7-32-1T-3G-Win8 8,945,000
MSI-Cseries-CX61-i7-6-1T-2G-Win7 2,490,000
MSI-Gseries-GE60-i7-8-1T-2G-Win8 3,400,000
MSI-Gseries-GE40-i7-8-1T-2G-Win8 3,350,000
MSI-Cseries-CX61-i5-6-750-2G-Win7 2,140,000
MSI-Cseries-CX61-i7-6-750-2G-Win7 2,440,000
MSI-Cseries-CR41-1005M-4-500-Win8 1,125,000
MSI-Cseries-CR61-B980-4-500-Win8 1,185,000
MSI-Useries-U270 DX-Dual Core-C70-4-500-Win8 1,070,000

برند: HP

HP-ProBook-450-i7-4-750-2G-Win8 2,390,000
HP-Pavilion-15e055-i7-8-750-2G-WIN8 2,370,000
HP-ProBook-4540-i7-8-750-2G 2,360,000
HP-Pavilion-15-e082-i7-8-1T-2G 2,340,000
HP-Pavilion-15e098-i7-4-500-2G-Win8 2,160,000
HP-Pavilion-15e052-i7-4-500-2G-WIN8 2,140,000
HP-Pavilion-15e089-i5-6-750-2G-WIN8 2,000,000
HP-Pavilion-15-E071-i3-4-500-1G 1,410,000
HP-Pavilion-14n055-i3-4-500-2G 1,430,000
HP-Pavilion-15e049-i3-4-500-2G 1,470,000
HP-Pavilion-15-E072-i3-4-500-1G 1,480,000
HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G 1,770,000
HP-Pavilion-15e053-i5-4-500-1G-WIN8 1,740,000
HP-ProBook-4540-i5-6-750-2G 1,880,000
HP-ProBook-4540-i5-4-750-1G 1,710,000
HP-Pavilion-15-e081-i5-4-500-2G 1,730,000
HP-ProBook-450-i5-4-750-2G 1,810,000
HP-ProBook-455-A6-4-750-2G 1,580,000
HP-ProBook-450-i3-4-500-1G 1,440,000
HP-Pavilion-15e014-i5-4-750-2G 1,765,000
HP-ProBook-450-i5-6-750-2G 1,870,000
HP-Pavilion-15e030-i5-4-500-2G-WIN8 1,760,000
HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G 1,770,000
HP-ProBook-4540s-i3-4-500-1G 1,470,000
HP-Pavilon-1000-i3-4-500-1G 1,315,000
HP-Pavilion-2000-DualCore-2-500 960,000

برند:DELL

Dell -3521-B1000-2-320 1,050,000
DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G 2,180,000
Dell -3521-i3-4-500 1,280,000
Dell-Inspiron-3521-i3-2-500 1,275,000
DELL-5537-i5-4-500-2GB 1,750,000
Dell-Inspiron-5521-i5-4-500-1G 1,730,000
DELL-Inspiron-5537-i5-6-1T-2GB 1,960,000
Dell -3521-i5-4-1T-2G 1,820,000
Dell -3521-i3-4-500-1G 1,459,000
Dell-Inspiron-5521-i5-4-500-1G 1,730,000
Dell-Inspiron-3521-i3-2-320 1,210,000
Dell -5521-i5-4-750-2G 1,785,000
Dell -3521-i5-4-500-1G 1,685,000
DELL-5537-i5-4-500-2GB-Touch 1,750,000
Dell-Inspiron-5521-i5-4-1T-2G 1,830,000
DELL-5537-i7-8-1T-2G-Touch 2,410,000
DELL-5537-i7-8-1T-2G-Win8-Touch 2,550,000
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: