سود خالص بیمه کارآفرین افزایش یافت

سود خالص بیمه کارآفرین افزایش یافت

پول نیوز - گزارش‌ها نشان می‌دهد که سودانباشته شرکت بیمه کارآفرین در پایان آذر ماه سال ۹۸ با رسیدن به عدد ۳۲۹۸۹۱ میلیون ریال ۳۰۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است.
کاهش 25 درصدی هزینه های بانکداری با اقتصاد هوشمند
وزیر اقتصاد و دارایی در گفت و گو با پول نیوز خبر داد:

کاهش 25 درصدی هزینه های بانکداری با اقتصاد هوشمند

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: امروز 90 درصد تامین مالی کشور بر عهده نظام بانکی کشور است و بانک ها برای اینکه بتوانند به درستی در اقتصاد کشور ایفای نقش کنند، باید هم دانش بنیان شوند و هم اینکه قدرت جذب، هضم و تکامل فناوری را داشته باشند.