کارخانه ایده سازی
کتابخانه‌ی پول نیوز؛

کارخانه ایده سازی

اگر نیاز به یک راهنما برای یافتن ایده ها و بینش های خلاقانه ی خود دارید، این کتاب باب میل شماست.
مدل کسب‌وکار اشتراکی
کتابخانه‌ی پول نیوز؛

مدل کسب‌وکار اشتراکی

به جای فکر فروش به مشتریان، کسب و کاری با فروش های تکرار‌پذیر ایجاد کنید.