ثروت این ۸ نفر به اندازه دارایی نصف مردم جهان است!

ثروت این ۸ نفر به اندازه دارایی نصف مردم جهان است!

پول نیوز - آمار منتشرشده از سوی موسسه «آکسفام» نشان می دهد که شکاف درآمدی و نیز نابرابری در سطح جهان، به طرز معناداری افزایش پیدا کرده و دارایی هشت نفر از متمکن ترین افراد دنیا، برابر با نصف جهان است.
رشد 1.9 درصد اقتصاد عربستان در سال جاری
پیش بینی صندوق بین المللی پول؛

رشد 1.9 درصد اقتصاد عربستان در سال جاری

پول نیوز - صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد عربستان در سال جاری میلادی را ۱.۹ درصد پیش بینی کرد که این رقم نسبت به پیش بینی قبلی این سازمان کاهش داشته است.
اقتصاد جهانی 3.3 درصد رشد کرد
پیش بینی صندوق بین المللی پول ؛

اقتصاد جهانی 3.3 درصد رشد کرد

پول نیوز - صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ را کاهش داد و اعلام کرد انتظار دارد رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی به ۳.۳ درصد برسد که کمتر از پیش بینی ۳.۴ درصدی ماه اکتبر است.