نیمی از اهداف توسعه پایدار دهکده امید محقق شده
بررسی و تحلیل پرونده دهکده امید (3)؛

نیمی از اهداف توسعه پایدار دهکده امید محقق شده

مقداد پیرصاحب گفت: تاسیس تصفیه خانه فاضلاب، بر کیفیت زندگی مردم تاثیر دارد و همین که فاضلاب را از روستا جدا کنیم تا در داخل روستا پخش نشود، نزدیک 50 درصد به اهداف توسعه پایدار و کنترل آلودگی ها کمک کرده ایم.
خسارت اغتشاشات بنزینی پرداخت می شود
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد:

خسارت اغتشاشات بنزینی پرداخت می شود

پول نیوز - رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با توجه به اعتراضات مردم در روزهای اخیر در رابطه با اصلاح قیمت بنزین و آسیب هایی که این اعتراضات به همراه داشته است، دستور ارزیابی خسارت ها صادر شده و به زودی پرداخت ها انجام می شود.