برچسب ها
ارائه می شود که ترکیبی از کلمات شمالگان و نفت...
شمالگان و نفت به زبان انگلیسی محسوب می شود پریرازلومنوی...
کد خبر: ۲۱۴۲۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲


کد خبر: ۲۱۱۴۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۱


بخش های میانی برزیل صادق بود دما در سواحل شمالگان...
کد خبر: ۲۰۵۹۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۹


اطراف روسیه در شمالگان این کشور نیاز مبرمی به چنین...
کد خبر: ۲۰۲۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۳


شکارچی خونسرد صبور و تیزبینی است که به "جغد شمالگان"...
کد خبر: ۱۵۹۳۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷


شمالگان محققان آلمانی و نروژی برای مطالعه درخصوص واکنش گوزن...
کد خبر: ۱۲۲۱۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۲۸


زیبایی های نورشمالگان شفق قطبی بر فراز کوههای راکی...
کد خبر: ۸۲۸۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷


یخهای قطب شمال شمالگان تا سه دهه آینده بر اثر...
کد خبر: ۳۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۰۱/۱۴