برچسب ها
کد خبر: ۲۱۴۲۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰


استوار سازندگی توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور بود برای مدت...
کد خبر: ۲۱۴۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰


قرائتی افزود به یک رییس جمهور سردار سازندگی می گویند... اما سردار سازندگی ذوالقرنین بود که سدی ساخت که هیچ...
کد خبر: ۸۲۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۲/۱۱