برچسب ها
بازارخلاق اثر بخش پویا و دارای ویژگی های کار تیمی... نرم افزارهای آفیسمتعهد حافظه قوی خلاق و پرانرژی و دارای...
کد خبر: ۳۰۵۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵


بازارخلاق اثر بخش پویا و دارای ویژگی های کار تیمی... نرم افزارهای آفیسمتعهد حافظه قوی خلاق و پرانرژی و دارای...
کد خبر: ۳۰۵۲۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴


ارائه گزارش پیشرفتتوانایی انجام کار تیمیخلاق زن / مردتحصیلات mba... ریزی فروش و همکاری با تیم مارکتینگتوانایی انجام کار تیمیخلاق... به ui و مفاهیم uxآشنا html5 , cssخلاق و دارای...
کد خبر: ۳۰۵۲۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۴


حداقل 2 سال تجربه کار مرتبطخلاق و ایده پردازتعهد کاری...
کد خبر: ۳۰۵۱۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


نمونه کارهای حرفه ای موفقدارای روحیه کار تیمی خلاق با... درک مطالب تخصصیعلاقمند به یادگیری تکنولوژی های جدیدذهن خلاق توانمند...
کد خبر: ۳۰۵۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳


حداقل 2 سال تجربه کار مرتبطخلاق و ایده پردازتعهد کاری...
کد خبر: ۳۰۵۰۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


بازارخلاق اثر بخش پویا و دارای ویژگی های کار تیمی... نرم افزارهای آفیسمتعهد حافظه قوی خلاق و پرانرژی و دارای...
کد خبر: ۳۰۵۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


بازارخلاق اثر بخش پویا و دارای ویژگی های کار تیمی... نرم افزارهای آفیسمتعهد حافظه قوی خلاق و پرانرژی و دارای...
کد خبر: ۳۰۴۸۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱


ارائه گزارش پیشرفتتوانایی انجام کار تیمیخلاق زن / مردتحصیلات mba... ریزی فروش و همکاری با تیم مارکتینگتوانایی انجام کار تیمیخلاق... به ui و مفاهیم uxآشنا html5 , cssخلاق و دارای...
کد خبر: ۳۰۴۸۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱


حداقل 2 سال تجربه کار مرتبطخلاق و ایده پردازتعهد کاری...
کد خبر: ۳۰۴۶۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸


نمونه کارهای حرفه ای موفقدارای روحیه کار تیمی خلاق با... درک مطالب تخصصیعلاقمند به یادگیری تکنولوژی های جدیدذهن خلاق توانمند...
کد خبر: ۳۰۴۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸


گرفته در دو سال اخیر گفت استفاده از نیروهای خلاق...
کد خبر: ۳۰۴۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۷


حداقل 2 سال تجربه کار مرتبطخلاق و ایده پردازتعهد کاری...
کد خبر: ۳۰۴۵۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۷


نمونه کارهای حرفه ای موفقدارای روحیه کار تیمی خلاق با... درک مطالب تخصصیعلاقمند به یادگیری تکنولوژی های جدیدذهن خلاق توانمند...
کد خبر: ۳۰۴۵۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۷


بازارخلاق اثر بخش پویا و دارای ویژگی های کار تیمی... نرم افزارهای آفیسمتعهد حافظه قوی خلاق و پرانرژی و دارای...
کد خبر: ۳۰۴۴۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶


جوان خلاق و پرتلاش توانست در سال های گذشته پیشرفت...
کد خبر: ۳۰۴۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵


ارائه گزارش پیشرفتتوانایی انجام کار تیمیخلاق زن / مردتحصیلات mba... ریزی فروش و همکاری با تیم مارکتینگتوانایی انجام کار تیمیخلاق... به ui و مفاهیم uxآشنا html5 , cssخلاق و دارای...
کد خبر: ۳۰۴۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵


نمونه کارهای حرفه ای موفقدارای روحیه کار تیمی خلاق با... درک مطالب تخصصیعلاقمند به یادگیری تکنولوژی های جدیدذهن خلاق توانمند...
کد خبر: ۳۰۴۲۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴


طراحی پایگاه دادهخلاق در تحلیل نرم افزار با رویکرد حل...
کد خبر: ۳۰۴۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۲


طراحی پایگاه دادهخلاق در تحلیل نرم افزار با رویکرد حل...
کد خبر: ۳۰۳۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۱