برچسب ها
نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۲۰۵,۱۸۲... - سه میلیون و دویست و پنج هزار و صد... و هشتاد و دو تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۶... / ۳ / ۱۳۹۸ - بیست و ششم خرداد ماه...
کد خبر: ۳۰۹۷۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۲۰۴,۹۵۴... - سه میلیون و دویست و چهار هزار و نهصد... و پنجاه و چهار تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۵... / ۳ / ۱۳۹۸ - بیست و پنجم خرداد ماه...
کد خبر: ۳۰۹۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۲۰۴,۱۲۰... - سه میلیون و دویست و چهار هزار و صد... و بیست تاریخ آخرین به روز رسانی ۱۸ / ۳... / ۱۳۹۸ - هجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد...
کد خبر: ۳۰۹۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۸


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۲۰۳,۶۶۲... - سه میلیون و دویست و سه هزار و ششصد... و شصت و دو تاریخ آخرین به روز رسانی ۱۲... / ۳ / ۱۳۹۸ - دوازدهم خرداد ماه یک هزار...
کد خبر: ۳۰۸۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۲۰۲,۸۸۰... - سه میلیون و دویست و دو هزار و هشتصد... و هشتاد تاریخ آخرین به روز رسانی ۷ / ۳... / ۱۳۹۸ - هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد...
کد خبر: ۳۰۸۲۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۲۰۲,۶۷۰... - سه میلیون و دویست و دو هزار و ششصد... و هفتاد تاریخ آخرین به روز رسانی ۴ / ۳... / ۱۳۹۸ - چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد...
کد خبر: ۳۰۸۱۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۲۰۲,۵۱۱... - سه میلیون و دویست و دو هزار و پانصد... و یازده تاریخ آخرین به روز رسانی ۴ / ۳... / ۱۳۹۸ - چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد...
کد خبر: ۳۰۸۰۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۴


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۲۰۲,۲۳۹... - سه میلیون و دویست و دو هزار و دویست... و سی و نه تاریخ آخرین به روز رسانی ۱... و سیصد و نود و هشت تعداد دفعات بازدید ۰...
کد خبر: ۳۰۷۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۲۰۲,۰۸۱... - سه میلیون و دویست و دو هزار و هشتاد... و یک تاریخ آخرین به روز رسانی ۳۱ / ۲... / ۱۳۹۸ - سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار...
کد خبر: ۳۰۷۷۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱


پول نیوز - طبق مصوبه دولت از ابتدای اردیبهشت ماه... امسال افزایش ۷ درصدی بهای تعرفه آب و برق صورت... گرفت که در همین راستا معاون برنامه ریزی و امور... اقتصادی شرکت مهندسی آبفا اعلام کرد از ابتدای خردادماه نیز...
کد خبر: ۳۰۷۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۲۰۱,۵۷۵... - سه میلیون و دویست و یک هزار و پانصد... و هفتاد و پنج تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۸... / ۲ / ۱۳۹۸ - بیست و هشتم اردیبهشت ماه...
کد خبر: ۳۰۷۴۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۲۰۱,۵۸۶... - سه میلیون و دویست و یک هزار و پانصد... و هشتاد و شش تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۸... / ۲ / ۱۳۹۸ - بیست و هشتم اردیبهشت ماه...
کد خبر: ۳۰۷۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۲۰۰,۶۸۱... - سه میلیون و دویست هزار و ششصد و هشتاد... و یک تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۱ / ۲... / ۱۳۹۸ - بیست و یکم اردیبهشت ماه یک هزار...
کد خبر: ۳۰۶۹۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۲۰۰,۵۸۶... - سه میلیون و دویست هزار و پانصد و هشتاد... و شش تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۱ / ۲... / ۱۳۹۸ - بیست و یکم اردیبهشت ماه یک هزار...
کد خبر: ۳۰۶۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۱۹۹,۹۷۷... - سه میلیون و صد و نود و نه هزار... و نهصد و هفتاد و هفت تاریخ آخرین به روز... یک هزار و سیصد و نود و هشت تعداد دفعات...
کد خبر: ۳۰۶۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۱۹۹,۷۱۷... - سه میلیون و صد و نود و نه هزار... و هفتصد و هفده تاریخ آخرین به روز رسانی ۱۴... و سیصد و نود و هشت تعداد دفعات بازدید ۰...
کد خبر: ۳۰۶۱۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۱۹۸,۸۳۷... - سه میلیون و صد و نود و هشت هزار... و هشتصد و سی و هفت تاریخ آخرین به روز... یک هزار و سیصد و نود و هشت تعداد دفعات...
کد خبر: ۳۰۵۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۱۹۸,۷۵۳... - سه میلیون و صد و نود و هشت هزار... و هفتصد و پنجاه و سه تاریخ آخرین به روز... یک هزار و سیصد و نود و هشت تعداد دفعات...
کد خبر: ۳۰۵۳۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۵


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۱۹۸,۳۸۱... - سه میلیون و صد و نود و هشت هزار... و سیصد و هشتاد و یک تاریخ آخرین به روز... رسانی ۲ / ۲ / ۱۳۹۸ - دوم اردیبهشت ماه...
کد خبر: ۳۰۵۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲


نام شخص حقوقی آب و فاضلاب کشور کد فراخوان ۳,۱۹۷,۷۷۷... - سه میلیون و صد و نود و هفت هزار... و هفتصد و هفتاد و هفت تاریخ آخرین به روز... رسانی ۲۶ / ۱ / ۱۳۹۸ - بیست و ششم...
کد خبر: ۳۰۴۴۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶