کد خبر: ۴۲۰۹۱
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۰ - ۱۲:۵۹

سازمان امور مالیاتی کشور استخدام می نماید.

شرايـط عمـومي استخـدام :
- اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران .
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
- تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي .
- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران .
- داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دايم از خدمت (ويژه برادران ) .
- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر .
- دارا بودن توانايي جسمي و رواني متناسب با رشته شغلي مورد تقاضا .
- نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني .
- داوطلبين استخدام نبايد از مستخدمين رسمي ، ثابت و پيماني يا بازخريد خدمت دستگاههای دولتی باشند .
شرايـط اختصـاصي استخـدام :
- دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته هاي تحصيلي مندرج در جدول شرايط احراز آگهي.ضمنا تاریخ فراغت ازتحصیل کلیه متقاضیان شرکت درآزمون می بایست قبل از تاریخ انتشار آکهی باشد.( به مدارک تحصیلی معادل ترتیب اثر داده نمی شود.)
- حداقل سن 20 سال و حداكثر سن داوطلبان براي مقاطع تحصيلي كارشناسي 30 سال تمام و براي مقطع كارشناسي  ارشد 33 سال تمام تا تاريخ ا نتشار آگهي .
- داشتن حداقل  معدل  13 براي متقاضيان شركت درآزمون الزامي است .
موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه هاي معتبر از مراجع ذيصلاح به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد :
الف_ داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ( از تاريخ 31/6/1359 تا 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه وهمچنين مدت زمان بستري شدن ويا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل .
ب_ افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان ، مفقودالاثرها و جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند ، شامل : « همسر ، فرزندان ، پدر ومادر ، خواهر و برادر » تا ميزان 5 سال .
ج- فرزندان شهدا،فرزندان جانبازان (50درصد وبالاتر)وفرزندان آزادگانی که حداقل دارای 5سال سابقه اسارت دارند،ازشرط حداکثرسن معاف میباشند.
د_ داوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وقت دردستگاهای  دولتي ،از  تاريخ 22/11/1357 به خدمت اشتغال داشته باشند به ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها .

نحـوه ثبت نام  وارسال مدارک:
- ثبت نام از طريق اينترنت انجام خواهد شد .متقاضيان واجد شرايط مي بايست به سايت  http://www.evat.ir (بخش آزمون استخدامی ) مراجعه و فرم ثبت نام را حداکثر تا تاریخ 14/5/1390 تكميل نمايند و نسبت به واريز مبلغ 50000 ريال به صورت آنلاین و از طریق کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب به عنوان حق شركت درآزمون هاي توانمندي عمومي و تخصصي داوطلبان استخدام اقدام نمايند. ( ايثارگران از پرداخت 50%  مبلغ مذكور و فرزندان شاهد ازپرداخت هزينه ثبت نام معاف مي باشند.) 
* ثبت نام موجب ايجاد تعهد استخدامي براي دستگاه نمي باشد.
مدارک مورد نیاز که می بایست از طریق اینترنت ثبت وبصورت الکترونیکی ارسال گردد.
1-عكس 4×3 جدید، با فرمت (DPI 75) JPG، حداکثر 100کیلو بایت.
2-تصویر صفحه اول شناسنامه ودر صورت توضیحات تصویر صفحه آخر،بافرمت JPG
3-تصویر کارت ملی بافرمت JPG
4-تصویر آخرین مدرک تحصیلی دانشگاهی، بافرمت JPG
5-تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم برای آقایان، بافرمت JPG
6-مدارک دال بر ایثارگری، معلولین عادی و بومی بودن و حسب مورد ازمراجع ذیربط
7-    به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا" وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
متقاضي شركت در آزمون  مي بايست بعد  ازپايان ثبت نام الكترونيكي (اينتر نتي ) کد رهگیری خود را یاداشت نموده وتاپایان مراحل استخدام نزد خود نگهدارد. ضمنا" ورود مجدد به سایت ودریافت کارت ورود به جلسه آزمون واطلاع از نتیجه آزمون فقط با  استفاده از کد رهگیری امکان پذیر خواهد بود. 

تاريخ توزيع كارت  ومحل برگزاري  ونحوه اعلام نتایج مرحله اول آزمون :
- كارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت مذكور از تاريخ  12/6/90 تا  تاريخ 16/6/90  قابل دسترسي و پرینت می باشد. زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام ارایه كارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
- نتايج آزمون مرحله اول براساس 3 برابر ظرفیت حداكثر ظرف مدت دو ماه بعد از تاريخ برگزاري آزمون در پايگاه اطلاع رساني مذکور اعلام خواهد شد.

مـوارد آزمون عـبارتـند از :
الف : آزمون توانمنديهاي عمومي شامل: 1- معارف اسلامي2- رياضي و آمار مقدماتي 3- زبان انگليسي عمومی4- اطلاعات سياسي و اجتماعي ومبانی قانونی 5-زبان وادبيات فارسي 6-فن آوری اطلاعات.
* برای آزمون عمومی  به تعداد 100 سوال  به صورت چهار گزینه ای (بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) طراحی خواهد شد .
*اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود.
ب : آزمون تخصصي: شامل سئوالات مرتبط با رشته تحصيلي ورشته شغلي خواهد بود . براي رشته شغلي
مامور تشخيص ماليات (قانون مالياتهاي مستقيم ،قانون ماليات بر ارزش افزوده ،آئين دادرسي مالياتي ، قانون مدني ،قانون تجارت وبورس ) و براي كارشناس حقوقي و كارشناس فناوری اطلاعات  در ارتباط با رشته تحصيلي ورشته شغلی خواهد بود .
*برای آزمون اختصاصی نیز تعداد 90 سوال  به صورت چهار گزینه ای (بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط) طراحی  خواهد شد.
تذكرات :
1- ايثارگران شامل : جانبازان ،آزادگان ورزمندگانی كه حداقل داراي 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب از تاريخ ( 31/6/1359 تا 29/5/1367 ) سابقه حضور داوطلبا نه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز فرزندان وهمسرآنان  در  صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي با رعايت قوانين ومقررات مربوطه از اولويت مقرر قانوني برخوردار مي باشند.
1/1-ازکل مجوزاستخدامی30درصد آن برای استخدام ایثارگران اختصاص داردکه25درصدآن به فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان (50 درصد و بالاتر) و فرزندان آزادگانی که حداقل دارای پنج سال سابقه اسارت دارند  می باشند و 5 درصد باقیمانده به سایر جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد .25درصد سهمیه ایثارگران مذکور از سوی بنیاد شهید معرفی شده و جذب خواهند شد.فرزندان معظم شاهد و جانبازان 50 ذرصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که از سوی بنیاد مذکور معرفی نشده اند می توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در صورت عدم تکمیل سهمیه از باقی مانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.
2/1- استخدام مازاد بر30درصدسهمیه ایثارگران ازطریق رقابت باسایرداوطلبان واجدشرایط صورت خواهد گرفت.
3/1- ایثارگرانی که ازبنیاد شهید وامورایثارگران کارت شناسایی دارند وافراد وابسته به آنان درصورت ارائه تصویر آن نیازی به اخذ وارائه گواهی ازبنیاد مذکورندارند.
2- معلولين عادي بومی به شرط دارابودن شرايط عمومي مندرج در اگهي و شرکت در آزمون وکسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی از محل 3% سهميه قانوني وبا معرفي نامه از سازمان بهزيستي برخوردار خواهند بود .
3- داوطلبان بومي متقاضی استخدام در استانهای ایلام،آذربایجان غربی،اردبیل،بوشهر،سیستان وبلوچستان،چهامحال وبختیاری،خراسان جنوبی،خراسان شمالی،خوزستان،کردستان،کهگیلویه وبویراحمد و هرمزگان درصورت داشتن شرایط مندرج درآگهی وهمچنین کسب حدنصاب نمره لازم درآزمون عمومی وبراساس نمرات تخصصی می توانند ازتسهیلات 50درصد سهمیه استخدامی بومی برخوردار شوند .
4-استفاده از امتیاز بومی بودن برای داوطلبان استخدام اختیاری بوده و در صورت برخورداری پذیرفته شدگان از امتیاز فوق ، موظف به سپردن تعهد ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا می باشند.
*تبصره:
* داوطلبان بومي به افرادي اطلاق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند :
الف - محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضاي براي استخدام يكي باشد .
ب - حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي ( ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه ) را در محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد .
ج - فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتيكه محل(3) سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان ) با محل جغرافیایی مورد تقاضای استخدامي يكي باشد نیز بومی تلقی می شوند.
5-به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در اگهی و همچنین مدارک معادل (باستثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشکاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر با ارزش علمی دارند) ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* مدارک مربوط به سهمیه بهزیستی و یا بومی بودن می بایست اسکن و به صورت الکترونیکی ارسال شود.
6-کارکنان غیررسمی و همچنین نیروهای شرکتی سازمان امور مالیاتی کشور درصورت ارائه مدارک به ازای هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (2 )درصد وحداکثر(20)درصدکل امتیازدرهریک ازمراحل آزمون استخدامی به صورت جداگانه برخوردارخواهند شد.
7-  اولویت انتخاب داوطلبان درشرایط یکسان به ترتیب با شاغلین ونیروهای شرکتی سازمان امورمالیاتی کشور، داوطلبان بومی وشاغلین غیررسمی بومی مناطق محروم ودورافتاده برای همان مناطق خواهد بود.
8- داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب مراجع قضايي و ذيصلاح از خدمت دولتي منع شده باشند.
10- مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامي برای  پذيرفته شدگان در آزمون( حداكثر دوماه پس از اعلام نتيجه) بايستي به تائيد سازمان مركزي دانشگاه مزبور برسد.
11- انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان 3 برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حد نصاب نمره آزمون عمومي( 60 % درصد كل نمره آزمون عمومی ) را كسب كرده اند به ترتیب بالاترين
نمرات آزمون تخصصي انجام خواهد شد.
12-کسب حد نصاب نمره لازم درآزمون نوانمدیهای عمومی صرفا" به منزله تایید صلاحیت عمومی وتصحیح اوراق امتحان بوده وهیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند وانتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصی وبا رعایت اولویت های مقررصورت می پذیرد.
13- شاغلين غير رسمي مناطق محروم و دور افتاده و شاغلين غير رسمي ونیروهای شرکتی ادارات كل امورمالياتي استانها مي بايستي تصوير آخرين قرارداد غیررسمی خود را به همراه ساير مدارك ارسال دارند.
14- داوطلبان پذیرفته شده در صورت تمدید قرارداد براساس قوانین ومقررات ،حداقل به مدت پنج سال از تاریخ استخدام متعهد به ارائه خدمت در محلی که استخدام می شوند ، خواهند بود
15-  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از ثبت نام  وجذب  محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده ويا فاقد شرايط مندرج در آگهي بوده از انجام مراحل بعدي محروم شده و حتی در صورت صدور حکم  استخدامی حکم مذکور لغو و و بلا اثر         می گردد.
16- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان پس از موفقيت در كليه مراحل مصاحبه تخصصی و گزينش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احكام  استخدام پيماني پذيرفته شدگان حقي براي آنان ايجاد نخواهد شد .

دانلود جدول شغل های مورد نیاز

داوطلب گرامي، جهت ثبت نام در آزمون لطفا به نكات ذيل توجه فرماييد:
- از Internet Explorer نسخه 7 به بالا استفاده نماييد
- قبل از اقدام به ثبت نام شرايط استخدام را بطور كامل و با دقت مطالعه نماييد.
- هر داوطلب صرفا مجاز به يكبار ثبت نام مي باشد لذا از ثبت نام تكراري خودداري فرماييد.
- قبل از اقدام به ثبت نام، اطلاعات مورد نياز از قبيل عکس، كد ملي، كد پستي، آدرس محل سكونت، معدل تحصيلي ، ايميل و . . . را آماده نماييد .
- جهت تكميل ثبت نام، لازم است فايل اسكن شده يك قطعه عكس پرسنلي  4 ×  3 با فرمت استاندارد JPG كه حجم آن كمتر از 100
کیلوبايت باشد آماده نماييد.
- جهت پرداخت الکترونیک لازم است رمز اینترنتی شما فعال شده باشد برای دریافت ccv2 و تاریخ انقضاء کارت و رمز اینترنتی به یکی از دستگاه های خود پرداز و یا یکی از شعب بانک خود مراجعه فرمایید.
- در صورت تكميل ثبت نام بطور كامل و ذخيره اطلاعات در سيستم، به شما يك کد شش رقمي بعنوان كد رهگيري ارائه خواهد شد.
- کد رهگیری به ایمیل شما ارسال خواهد شد در صحیح وارد کردن ایمیل دقت فرمایید.
- كليه پيگيري هاي آتي از طريق كد رهگيري خواهد بود، لذا آن را يادداشت نموده و بخاطر بسپاريد.
- پس از ثبت نام ، لازم است داوطلبان محترم به سايت مراجعه نموده و از آخرين وضعيت ثبت نام خود اطلاع حاصل نمايند.

شروع ثبت نام

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: