کد خبر: ۲۱۸۴۷
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۴
وزرات امور اقتصاد و دارایی برای تامین نیرویانسانی منورد نیاز نیاز سازمان های امور اقتصاید و دارایی استان هاد اقدام به برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کار گیری افراد در دستگاه های اجرایی و از محل سهمیه استخدامی ، 58 نفر از افراد واجدشرایط را از طریق آزمون توانمندی های عمومی ، تخصصی ، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی استخدام می کند.

1_کارشناس مطالعات اقتصادی : 13 نفر  ؛ اردبیل،شهر کرد،اراک،سنندج،گرگان ،یاسوج،یزد

2_کارشناس آمار موضوعی : 1 نفر ؛ سمنان

3_کارشناس روابط عمومی : 1 نفر ؛ رشت

4_حسابرس : 7 نفر :        ؛زاهدان،اهواز،کرمانشاه ،یزد،یاسوج

5_برنامه نویس سیستم : 2 نفر  ؛ شیراز و اراک

6_حسابدار : 17 نفر   ؛ شیراز،رشت،سنندج کرمانشاه، بوشهر،یزد ،ارومیه


7_کارگزین : 2 نفر       ؛ زنجان  ، یزد

8_مسئول خدمات مالی : 5 نفر  ؛ رشت ،بوشهر ، شیراز ، زاهدان

9_مسئول خدمات مالی : 5 نفر    ؛ رشت

10_مسئول خدمات اداری : 1 نفر   ؛ رشت

11_ مسئول دفتر : 1 نفر    ؛ شیراز

12_کارشناس برنامه و بودجه : 2 نفر    ؛ یزد ، شهر کرد

13_کارشناس تحلیلگر سیستم :3 نفر   ؛ قم ، شهرکرد ، زاهدان

14_کارشناس امور اداری :  1 نفر    ؛ زاهدان


شرایط اختصاصی :

حداقل سن 20 و حداکثر 34 سال
حداقل معدل 12
 
مدارک مورد نیاز :

تکمیل فرم
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
تصویر صفخه اول شناسنامه
تصویر کارت پایان خدمت ویا معافی
 تصویر پشت و روی کارت ملی
دو قطعه عکس 3در 4 جدید تمام رخ پشت نویسی شده /یک قطعه بر روی فرم بچسبانید
مدارم دال بر بومی بودن
 
نحوه ارسال :

مدارک را در پاکت a4 قرار داده و حداکثر تا تاریخ 13 خرداد ماه به نشانی : تهران - خیابان ناصر خسرو - باب همایون - وزارت امور اقتصاد و دارایی طبقه 2 اداره کل امور اداری و رفاه - کد پستی 1114943661


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: