کد خبر: ۳۰۷۱۱۴
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۸
نام شخص حقوقی
کميته امداد کردستان
 


کد فراخوان
۳,۲۰۱,۱۲۰ - سه ميليون و دويست و يک هزار و صد و بيست
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۲۳ / ۲ / ۱۳۹۸ - بيست و سوم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تعداد دفعات بازدید
۱۰ - ده
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور پيمانکاری

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
0
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
روزنامه جهان صنعت
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۲۳ / ۲ / ۱۳۹۸ - بيست و سوم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۱۲ / ۳ / ۱۳۹۸ - دوازدهم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۹ / ۳ / ۱۳۹۸ - نهم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت دریافت اسناد
۲۹ / ۲ / ۱۳۹۸ - بيست و نهم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۱۲ / ۶ / ۱۳۹۸ - دوازدهم شهريور ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - کردستان - سنندج
 
موضوع
احداث مسکن ممدجويی در روستاهای تابعه شهرستان مريوان
 
دستگاه مناقصه گزار
کميته امداد کردستان
 
محل دریافت اسناد
 
 
طبقه بندی موضوعی
  پيمانکاری راه-ابنيه-تاسيسات

 
توضيحات
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: