کد خبر: ۳۰۴۴۳۳
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۹
نام شخص حقوقی
اداره کل راه و شهرسازی استان ايلام
 


کد فراخوان
۳,۱۹۷,۷۶۲ - سه ميليون و صد و نود و هفت هزار و هفتصد و شصت و دو
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۲۵ / ۱ / ۱۳۹۸ - بيست و پنجم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تعداد دفعات بازدید
۹ - نه
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
مزايده
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور پيمانکاری
  امور سازندگان
  ساير

 
نوع برگزاری
دو مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
405000000000
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
ساير رسانه ها _ سراسری - سراسری
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۲۵ / ۱ / ۱۳۹۸ - بيست و پنجم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۹ / ۲ / ۱۳۹۸ - نهم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۸ / ۲ / ۱۳۹۸ - هشتم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت دریافت اسناد
۷ / ۲ / ۱۳۹۸ - هفتم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۸ / ۵ / ۱۳۹۸ - هشتم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - ايلام - ايلام
 
موضوع
مشارکتی تجاری خدماتی بازار بزرگ ايلام
 
دستگاه مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان ايلام
 
محل دریافت اسناد
سامانه تداركات الكترونيكی دولت (ستاد ايران ) به آدرس www.setadiran.ir
 
طبقه بندی موضوعی
  پيمانکاری راه-ابنيه-تاسيسات
  ساير

 
توضيحات
مناقصه گر موظف به ثبت نام و دريافت اسناد كامل و ارائه پيشنهاد قيمت از طريق سامانه تدارکات الكترونيكی دولت (setadiran.ir) ميباشند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: