کد خبر: ۳۰۲۷۴۲
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۵
تامین مالی واحدهای تولیدی و بازرگانی و ... به معنای ورود منابع دارندگان ثروت به واحد هایست که دارای کمبود نقدینگی هستند می باشد.در اینصورت تامین مالی اینگونه واحدها که با مشگل نقدینگی روبرو هستند را قادر می سازد که از منابع بیشتری از ان چیزی که در اختیارشان قرار دارد بهره مند گرداند.در اقتصادهای نرمال تامین مالی برای واحدهایی که دارای کمبود مواد اولیه هستند راه حل استقراض براساس پرداخت بهره را پیش روی قرار میدهد .
روشهای تامین اعتبار اسلامیپول نیوز، فرهاد محمد باقر* همچنین فروش سهام واوراق مشارکت ودر مقابل بدست اوردن نقدینگی بلند مدت در ازای فروش کالا و خدمات نوع دیگری از تامین اعتبار است.این در حالیست که یک واحد دارای کمبود نقدینگی شاید از طرق مختلف دیگر مثل اعتبار دهندگان بهره محور تامین مالی بشود.البته این در حالیست که در یک اقتصاد بهره محور روش بهره ای بر دیگر روشها چیره است.

تمرکز و نقطه عطف این بحث در به کارگیری روشهای  محققین اسلامی جهت استفاده از روش جایگزین دیگری برای سیستم بهره محور می باشد که صریحا از جانب خداوند متعال و در قران کریم ممنوع و محکوم شده است.بعلاوه مباحث مطرح شده در ارتباط با تامین مالی توسط حقوق دانان و متخصصین دیگر بر اساس گفتارهای پیامبر (ص)در نوشته هایی مثل الخراج بی الدمن(که در ارتباط با حق بازده بر روی دارایی و جهت پوشش ریسک ثروت)و الغرام بی الغنوم (حق بازده در ارتباط با ریسک بدهی)نیز وجود دارد.

اگرچه ادبیات معامله به روش تامین مالی اسلامی برای عموم شناخته شده است لکن تاکنون بصورت متمرکز در نیامده است.اما منابع اصول و قواعد تامین مالی در متون بازرگانی با تفسیرو متدهای تامین مالی اسلامی یافت میشود.هدف از این نوشته شناخت مختصر در خصوص اصول مشتقه تامین مالی اسلامی بوسیله مرور ادبیات منطبق بر اصول عقلانی و اسلامی می باشد.شریعت: فقط در باره افرادی که دارایی را جهت افزدوه شدن ان نگاه می دارند بحث می کند.یعنی درخواست بازده بر روی مالکیت دارند.

در مبادلاتی که پرداخت یا تحویل کالا و یا خدمات با تاخیر و یا معوق شده اند عملکرد تامین مالی بر اساس زمان تسهیل روی انهاست ودر غیر اینصورت امر دیگری نخواهد بود.اگرچه مورد قرض دادن فعلی نیکو کارانه است لکن چون طلبکاروقتی را برای باز پرداخت مشخص نکرده است ادعایی هم برای قرضی که داده است ندارد.البته چون قرض دادن یک فعل نیکو کارانه تا یک امر جهت دار بنابر این بحثی روی ان نیست.ابزار بکار گرفته شده در تامین مالی در زمان پیامبر (ص) در هنگامی که یهودیان نرخ 12 درصد را در معاملات خود بکار می گرفتند در درجه اول شامل ربا دادن و درمرحله دوم مضاربه بوده است.که پیغمبر (ص)از مضاربه استفاده می نموده اند.(که 15 سال قبل از رسیدن وحی به ایشان انجام می گرفته)که سود حاصله بین مالک (رب المال)و انجام دهنده کار (مضارب)بعد از اتمام تجارت تقسیم می گردد.علاوه بر مضاربه ابزار مراآت و مساقات نیز بعنوان تامین مالی و اعتباری ان زمان گسترش داشته است.

که در اولی زمین خالی برای کشاورزی و در دومی استفاد از باغ بوسیله درختان مخصوصا درخت نخل بکار گرفته میشده است.زمین در مراآت و زمین و درختان  در مساقات دارای های ثابت هستند که در دست شریک کاری قرار دارد.این شکل ازبکارگیری  داراییها که بدون پرداخت وجوهی هستند معادل سرمایه گذاری (تامین مالی )هستند.در هر دوی مراآت و مساقات به تسهیم تولید ناخالص و اجازه انعطاف پذیری محدود در توزیع قرار دادی هزینه های عملیاتی نیاز هست.به دیگر سخن فروش اعتباری هم در زمان پیامبر (ص)وجود داشته است.

مدل دیگر از انواع تامین مالی اسلامی بیع السلام یا همان بیع سلام می باشد.چون اعراب به تجارت فصلی اشتغال داشتند و کشاورزی را برای معیشت انجام میدادند روش فروش سلام در زندگی انها با پیش فروش وجوه مشترکی داشته است. بیع السلام یک مدل مالی می باشد که در ان محصولات ساخته شده در مقابل کارکرد سرمایه شامل هزینه های دستمزد و مواد خام بکار برده میشد و روشی در بخش کشاورزی مدینه در زمان پیامبر(ص) بوده است.نیاز برای تامین مالی مطابق با نظریات محققان برجسته مسلمان نیازی مهم است.زیرا ماهیتهای مختلفی در منابع در دست مردم وجود دارد.پس مدلهای مورد استفاده در ان زمان عبارت بوده است از:
مضاربه و قرض الحسنه و فروش نسیه و ماآرات و مساقات و بیع السلام که در حال حاضر خود فروش نسیه از انواع زیر متشکل است:1-فروش سلام (موضوع معامله مشخص و بهای ان در زمان قرارداد)2-فروش معجل(تحویل کالا  در زمان قرارداد اما مبلغ بصورت بدهی)3-فروش استصناع (قیمت در زمان قرارداد و تحویل بعد ازساخت)4-اجاره(فروش در کنار بکارگیری از دارایی توسط خریدار و پرداختها در دوره های مشخص)5-مرابحه(فروش مجددا شناخته میشود وبدهی شاید بوجود اید شاید نه)در حقیقت بهای تمام شده کالا باضافه درصدی سود که بعدا از مشتری گرفته میشود.

در اینجا باید اذعان کرد ماهیت ثابت بازدهی بر روی سرمایه همچون ویزگیهای منحصر بفرد بهره توسط نوشته های اقتصاددانان مسلمان معاصر در نطر گرفته شده است.بعنوان نتیجه گیری بنا بر اصول مالی اسلامی نرخ بازده متغیر مشابه تسهیم سود در نظر گرفته شده است.بنا بر این مثلا مضاربه رفتاری مترادف با تامین مالی اسلامی و و نیاز ان را از نظر محققان داراست.به تازگی با تاکید برویزگیهای مالکیت در اسلام و ترکیب با روش های مختلف دارایی شامل مضاربه یک اصل از تامین مالی خالص که مثل مشارکت نوعی تجارت در سرمایه گذاری معاملات واقعی است بوجود امده است.ماهیت متنوع اصول مالی اسلامی توانایی رو به رویی با مسائل مالی مورد نیاز جامعه را داراست.

*فرهاد محمد باقر (کارشناس اعتباری بانک)


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: