کد خبر: ۳۰۲۵۹۶
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۱
نام شخص حقوقی
اداره کل راه آّهن هرمزگان
 


کد فراخوان
۳,۱۹۵,۹۴۹ - سه ميليون و صد و نود و پنج هزار و نهصد و چهل و نه
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ - بيست و يکم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تعداد دفعات بازدید
۷ - هفت
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی ارزيابی کيفی
 
حوزه فعالیت فراخوان
  ساير

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
24553065611
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
روزنامه نسل فردا
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ - بيست و يکم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۱۷ / ۱ / ۱۳۹۸ - هفدهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۱۷ / ۱ / ۱۳۹۸ - هفدهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت دریافت اسناد
۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۷ - بيست و هفتم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت دریافت سایر اسناد
-----
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۱۷ / ۷ / ۱۳۹۸ - هفدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - هرمزگان - بندر عباس
 
موضوع
تعمير و نگهداری تجهيزات سيستم علائم الکتريکی محور هرمزگان
 
دستگاه مناقصه گزار
اداره کل راه آّهن هرمزگان
 
محل دریافت اسناد
 
 
طبقه بندی موضوعی
  ساير

 
توضيحات
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: