کد خبر: ۳۰۲۵۹۵
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۰
نام شخص حقوقی
شركت شهر فرودگاهی امام خمينی
 


کد فراخوان
۳,۱۹۵,۹۵۸ - سه ميليون و صد و نود و پنج هزار و نهصد و پنجاه و هشت
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ - بيست و يکم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تعداد دفعات بازدید
۱۲ - دوازده
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور پيمانکاری
  امور خريد يا تامين کالا

 
نوع برگزاری
دو مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
0
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
ساير رسانه ها _ ايران - همشهری
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ - بيست و يکم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۳۱ / ۱ / ۱۳۹۸ - سی و يکم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۲۸ / ۱ / ۱۳۹۸ - بيست و هشتم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت دریافت اسناد
۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۷ - بيست و هشتم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۲۸ / ۴ / ۱۳۹۸ - بيست و هشتم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
 
موضوع
تجديد مناقصه فشرده دو مرحله ای طراحی، خريد، نصب و راه اندازی دکلهای روشنايی اپرونها
 
دستگاه مناقصه گزار
شركت شهر فرودگاهی امام خمينی
 
محل دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir
 
طبقه بندی موضوعی
  ساير

 
توضيحات
آگهی نوبت اول در تاريخ ۹۷/۱۲/۲۰ در روزنامه های ايران و همشهری منتشر گرديد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: