کد خبر: ۳۰۲۵۹۴
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۰
نام شخص حقوقی
شرکت ارتباطات زيرساخت
 


کد فراخوان
۳,۱۹۵,۹۹۷ - سه ميليون و صد و نود و پنج هزار و نهصد و نود و هفت
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ - بيست و يکم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تعداد دفعات بازدید
۵ - پنج
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی ارزيابی کيفی
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور خدماتی

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
0
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
روزنامه ايران
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ - بيست و يکم اسفند ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۲۰ / ۱ / ۱۳۹۸ - بيستم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۱۸ / ۱ / ۱۳۹۸ - هجدهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت دریافت اسناد
۳ / ۱ / ۱۳۹۸ - سوم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
مهلت دریافت سایر اسناد
-----
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۱۸ / ۱ / ۱۳۹۸ - هجدهم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
 
موضوع
انجام خدمات نگهداری و بازپيرايی فضای سبز
 
دستگاه مناقصه گزار
شرکت ارتباطات زيرساخت
 
محل دریافت اسناد
 
 
طبقه بندی موضوعی
  ساير

 
توضيحات
 
 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: