کد خبر: ۲۹۶۵۷۶
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۲
نام شخص حقوقی
اداره كل راه و ترابری استان سمنان
 


کد فراخوان
۳,۱۸۸,۰۸۲ - سه ميليون و صد و هشتاد و هشت هزار و هشتاد و دو
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷ - نوزدهم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تعداد دفعات بازدید
۳ - سه
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور پيمانکاری

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
12909372000
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
روزنامه مناقصه مزايده
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷ - نوزدهم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷ - چهاردهم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷ - سيزدهم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت دریافت اسناد
۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷ - بيست و نهم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۱۴ / ۲ / ۱۳۹۸ - چهاردهم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - سمنان - شاهرود
 
موضوع
تهيه و اجرای رنگ سردترافيکی در محورهای حوزه استحفاظی استان سمنان (گرمسار ، سرخه ، سمنان ، دامغان)
 
دستگاه مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان
 
محل دریافت اسناد
سايت سامانه تدارکات الکترونيک دولت به آدرس www.setadiran.ir.
 
طبقه بندی موضوعی
  پيمانکاری راه-ابنيه-تاسيسات

 
توضيحات
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: