کد خبر: ۲۹۶۵۷۴
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۲
نام شخص حقوقی
شرکت سهامی مديريت شبکه برق ايران
 


کد فراخوان
۳,۱۸۸,۱۰۳ - سه ميليون و صد و هشتاد و هشت هزار و صد و سه
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷ - نوزدهم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تعداد دفعات بازدید
۶ - شش
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی ارزيابی کيفی
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور پيمانکاری

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
0
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
روزنامه جام جم
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷ - نوزدهم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷ - سيزدهم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷ - سيزدهم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت دریافت اسناد
۲۶ / ۱۰ / ۱۳۹۷ - بيست و ششم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت دریافت سایر اسناد
-----
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۱۳ / ۵ / ۱۳۹۸ - سيزدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
 
موضوع
تجديد ارزيابی کيفی مناقصه سرويس، نگهداری و تعمير تجهيزات و سيستم¬های مخابراتی ارتباطات فرامنطقه¬ای
 
دستگاه مناقصه گزار
مديريت شبکه برق ايران
 
محل دریافت اسناد
کليه مراحل برگزاری مناقصه اعم دريافت/ تحويل اسناد ارزيابی کيفی تا دريافت/ تحويل اسناد مناقصه و تعيين برنده مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد، لذا لازم است مناقصه¬گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 
طبقه بندی موضوعی
  ساير

 
توضيحات
کليه مراحل برگزاری مناقصه اعم دريافت/ تحويل اسناد ارزيابی کيفی تا دريافت/ تحويل اسناد مناقصه و تعيين برنده مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد، لذا لازم است مناقصه¬گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برچسب ها: مديريت شبکه برق
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: