کد خبر: ۲۹۶۵۷۳
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۰
نام شخص حقوقی
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
 


کد فراخوان
۳,۱۸۸,۱۰۷ - سه ميليون و صد و هشتاد و هشت هزار و صد و هفت
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷ - نوزدهم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تعداد دفعات بازدید
۹ - نه
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور خريد يا تامين کالا

 
نوع برگزاری
دو مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
11368342986
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
ساير رسانه ها _ هدف
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷ - نوزدهم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷ - چهاردهم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷ - دهم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت دریافت اسناد
۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۷ - بيست و پنجم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۱۰ / ۲ / ۱۳۹۸ - دهم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و هشت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - اصفهان - سميرم
 
موضوع
تهيه ، حمل ، تخليه و نصب چمن مصنوعی زمين فوتبال سميرم
 
دستگاه مناقصه گزار
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
 
محل دریافت اسناد
كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد
 
طبقه بندی موضوعی
  تجهيزات و لوازم ورزشی

 
توضيحات
« فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی ( فشرده ) دو مرحله ای تهيه ، حمل ، تخليه و نصب چمن مصنوعی
زمين فوتبال سميرم » « تجديد مناقصه »

۱- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی كيفی ( فشرده ) دو مرحله ای تهيه ، حمل ، تخليه و نصب چمن مصنوعی زمين فوتبال سميرم به شماره ۲۰۰۹۷۱۰۹۱۰۰۰۰۸۹ را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ ۱۸/۱۰/۹۷ می باشد .
۲-نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع كار : مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار ۰۰۰/۰۰۰/۵۶۹ ريال (پانصد و شت و نه ميليون ريال) و مطابق مفاد مندرج در سامانه تداركات الكترونيكی دولت ( ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir و اسناد مناقصه باشد.
۳-برآورد هزينه اجرای كار : اجرای پروژه بر اساس فهارس بهای سال ۱۳۹۷برابر ۹۸۶/۳۴۲/۳۶۸/۱۱ ريال ( يازده ميليارد و سيصد و شصت و هشت ميليون و سيصد و چهل و دو هزار و نهصد و هشتاد و شش ريال ) می باشد . شايان ذكر است ضريب ارتفاع در اين برآورد (فهارس بهای سال ۹۷ ) محاسبه نشده است.
* بر اساس بند ۱ و ۲ بخشنامه ۳۰۵۹۳/۹۴ مورخه ۰۵/۰۳/۹۴ موضوع دستور العمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران برای شركت در مناقصه ، ارزيابی كيفی و ارجاع كار ملاك عمل خواهد بود
۴-مدت و محل اجرا: ۳ ماه شمسی ، استان اصفهان ، شهرستان سميرم
۵-مهلت زمانی دريافت اسنادمناقصه از سايت : در ساعت اداری ( از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰) تاريخ ۱۹/۱۰/۹۷ لغايت ۲۵/۱۰/۹۷
۶-مهلت زمانی ارسال پيشنهاد : ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۹۷ می باشد.
۷-زمان و محل بازگشايی پاكتها : ساعت ۰۸:۱۵ صبح روز يكشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۹۷ دركميسيون مناقصه در مجموعه ورزشی انقلاب ( تالار نصرت ) پاكات ارزيابی كيفی و (الف و ب و ج ) از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir باز و خوانده می شود .
۸-رتبه مورد نياز : حداقل ۵ ابنيه و داشتن رتبه های بالاتر بلامانع می باشد
۹- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتدای اتوبان آيت اله هاشمی رفسنجانی ( نيايش ) – مجموعه ورزشی انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی كشور
۱۰-اطلاعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه: شماره تماس امور پيمان ها و رسيدگی فنی : ۲۲۹۰۲۵۲۴ داخلی ۲۸۱، شماره تماس معاونت فنی و مهندسی : ۴-۲۲۹۰۳۵۹۲ ، شماره تماس اداره استاندارد اماكن و تجهيزات ورزشی : ۴۴۷۴۵۰۰۹
۱۱-زمان و محل ارائه پاكت الف : اصل ضمانتنامه معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار تا ساعت ۱۵:۳۰ بعد از ظهر روز شنبه مورخ ۱۳/۱۱/۹۷ به دستگاه مناقصه گزار به آدرس تهران ـ خيابان وليعصر (عج) – ابتدای اتوبان آيت اله هاشمی رفسنجانی ( نيايش )– مجموعه ورزشی انقلاب – ساختمان شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی دبيرخانه تسليم نموده و رسيد آن را دريافت نمائيد.
۱۲-اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس : ۴۱۹۳۴-۰۲۱
۱۳- دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و۸۵۱۹۳۷۶۸
*بازگشايی پاكتهای مناقصه با هر تعداد شركت كننده انجام خواهد شد. *هزينه آگهی بر عهده برنده مناقصه است
*درج اين آگهی هيچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ايجاد نمی نمايد.
* پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir
* شركت توسعه ونگهداری و اماكن ورزشی كشورwww.tanavar.ir شرکت توسعه ونگهداری اماكن ورزشی كشور
* سامانه تداركاتی الكترونيكی دولت (ستاد) www.setadiran.ir معاونت فنی ومهندسی
برچسب ها: وزارت ورزش
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: