کد خبر: ۲۹۲۶۱۹
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۴
نام شخص حقوقی
اداره کل پشتيبانی و امور رفاهی وزارت ورزش و جوانان
 


کد فراخوان
۳,۱۸۳,۸۵۲ - سه ميليون و صد و هشتاد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و دو
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۱۴ / ۹ / ۱۳۹۷ - چهاردهم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تعداد دفعات بازدید
۰ - صفر
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی مناقصه
 
حوزه فعالیت فراخوان
  ساير

 
نوع برگزاری
دو مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
0
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
روزنامه ابتکار
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۱۱ / ۹ / ۱۳۹۷ - يازدهم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۲۸ / ۹ / ۱۳۹۷ - بيست و هشتم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۲۷ / ۹ / ۱۳۹۷ - بيست و هفتم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت دریافت اسناد
۱۷ / ۹ / ۱۳۹۷ - هفدهم آذر ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۳ / ۱۱ / ۱۳۹۷ - سوم بهمن ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
 
موضوع
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای خريد توپ فوتبال٬توپ فوتسال و توپ واليبال
 
دستگاه مناقصه گزار
اداره کل پشتيبانی و امور رفاهی وزارت ورزش و جوانان
 
محل دریافت اسناد
از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به نشانی www.setadiran.ir به شماره تماس ۴۱۹۳۴
 
طبقه بندی موضوعی
  ساير

 
توضيحات
مرحله نخست جلسه مناقصه ساعت ۱۴ مورخ ۹۷/۹/۲۸ و مرحله دوم جلسه مناقصه ساعت ۱۴ مورخ ۹۷/۱۰/۳
 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: