کد خبر: ۲۷۲۸۱۹
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۷
نام شخص حقوقی
وزارت بهداشت ودرمان
 


کد فراخوان
۳,۱۶۵,۶۲۹ - سه ميليون و صد و شصت و پنج هزار و ششصد و بيست و نه
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۲۳ / ۳ / ۱۳۹۷ - بيست و سوم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تعداد دفعات بازدید
۱ - يک
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی ارزيابی کيفی
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور خدماتی

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
0
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
روزنامه آسيا
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۲۲ / ۳ / ۱۳۹۷ - بيست و دوم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۱۶ / ۴ / ۱۳۹۷ - شانزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۱۳ / ۴ / ۱۳۹۷ - سيزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت دریافت اسناد
۲۸ / ۳ / ۱۳۹۷ - بيست و هشتم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت دریافت سایر اسناد
-----
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۱۳ / ۷ / ۱۳۹۷ - سيزدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - تهران - تهران
 
موضوع
فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه گران مناقصه عمومی تامين غذای همايش ها ، سمينار ها و جلسات
 
دستگاه مناقصه گزار
وزارت بهداشت ودرمان
 
محل دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت www.setadiran.ir
 
طبقه بندی موضوعی
  مواد غذايی

 
توضيحات
 
برچسب ها: وزارت بهداشت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: