کد خبر: ۲۷۲۸۱۴
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۸
نام شخص حقوقی
شرکت برق منطقه ای فارس
 


کد فراخوان
۳,۱۶۵,۷۳۲ - سه ميليون و صد و شصت و پنج هزار و هفتصد و سی و دو
 
تاریخ آخرین به روز رسانی
۲۳ / ۳ / ۱۳۹۷ - بيست و سوم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تعداد دفعات بازدید
۱ - يک
 
نوع انتشار
فراخوان
 
نوع فراخوان
آگهی ارزيابی کيفی
 
حوزه فعالیت فراخوان
  امور خدماتی

 
نوع برگزاری
يک مرحله ای
 
واحد پولی برآورد مالی
ريال
 
برآورد مالی
139617600000
 
نام روزنامه منتشر کننده آگهی
روزنامه قدس
 
تاریخ درج آگهی در روزنامه
۲۲ / ۳ / ۱۳۹۷ - بيست و دوم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
بين المللی است  
احتمال تمديد مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاريخ بازگشايی پاکات
۱۰ / ۴ / ۱۳۹۷ - دهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت ارسال پيشنهاد
۹ / ۴ / ۱۳۹۷ - نهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت دریافت اسناد
۲۴ / ۳ / ۱۳۹۷ - بيست و چهارم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
مهلت دریافت سایر اسناد
۲۴ / ۳ / ۱۳۹۷ - بيست و چهارم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
تاريخ اعتبار پيشنهاد
۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷ - دهم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و هفت
 
کشور | استان | شهر
جمهوری اسلامی ايران - فارس - شيراز
 
موضوع
واگذاری خدمات بهره برداری از پستهای فشار قوی امور انتقال نيرو شمال و غرب ۱۹-۹۷
 
دستگاه مناقصه گزار
شرکت برق منطقه ای فارس
 
محل دریافت اسناد
سامانه ستاد ايران www.setadiran.ir
 
طبقه بندی موضوعی
  بهره برداري-راهبری

 
توضيحات
مناقصه عمومی يک مرحله ای واگذاری خدمات بهره برداری از پستهای فشار قوی امور انتقال نيرو شمال و غرب ۱۹-۹۷ به شماره سامانه۲۰۰۹۷۱۰۴۶۰۰۰۰۱۹
برچسب ها: شرکت برق
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: