کد خبر: ۲۲۹۵۳۵
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۹
رضایت شغلی چنان اهمیتی دارد که در دنیای امروز بالا بردن رضایت شغلی به یکی از دغدغه های اصلی مدیران بنگاهها تبدیل شده است. چرا که اگر در سازمانی خشنودی و رضایت کارکنان مقدم بر هدفهای دیگر نباشد آن سازمان محکوم به شکست و زوال و فروپاشی است.
رضایت شغلی و تاثیر آن بر بازدهی سازمان
پول نیوز - رضایت شغلی عبارت بسیار پیچیده و گستره ای است که عامل اصلی موفقیت شغلی و نیز افزایش بهره وری و کارایی در بنگاه می شود. از سوی دیگر عدم رضایت نیز باعث کم کاری، غیبت و سهل انگاری شده و حتی می تواند یک فضای کاری را مسموم و افسرده کند.

رضایت شغلی چنان اهمیتی دارد که در دنیای امروز بالا بردن رضایت شغلی به یکی از دغدغه های اصلی مدیران بنگاههای تبدیل شده است .

چرا که اگر در سازمانی خشنودی و رضایت کارکنان مقدم بر هدفهای دیگر نباشد آن سازمان محکوم به شکست و زوال و فروپاشی است چرا که رضایت شغلی تاثیر متقابلی روی فرد و سازمان دارد . فرد به امید براورده شدن خواسته ها و برخی آروزها به سازمان می پیوندد و هماهنگی و همسوئی سازمان به این آرمانها در فرد ایجاد رضایت می کند و این رضایت شغلی خود باعث نو آوری، خلاقیت در کار، افزایش میزان تولید و یا خدمات می شود و از این رهیافت، سازمان از سلامت و پویایی برخوردار می شود.

مسئله رضایت شغلی و عوامل موثر در ایجاد رضایت از دهه های 1930 میلادی مورد توجه محققان قرار گرفته  و  کورمن ( 1370 ) می گوید ، خشنودی شغلی به عنوان یک دانش شغلی هنوز هم برای مطالعه از اهمیت بسیار برخوردار است؛ مسئله رضایت شغلی توسط اندیشمندان و پژوهشگران مختلفی مورد توجه و بررسی قرار گرفته و تئوریهای زیادی در این رابطه مطرح شده اند که هـر کدام به نوعی به مسئله چرایی میزان کار متفاوت افراد را توضیح داده و عوامل موثر در این مورد را بیان می کنند.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته  فرد با عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد ، ارزش اجتماعی شغل شرایط محیط کار و فرآورده های اشتغال در زمانهای مختلف و به طرق گوناگون احساس رضایت شغلی می کند.

رضایت شغلی ماحصل تاثیر و تاثر بسیاری نظیر نیازها ، علایق ، انگیزه ها و نگرشها و شخصیت افراد از یک طرف ومختصات شغلی نظیر اقلیم سازمانی،محیط کاری ومدیریت است.

رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی ، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد رضایت شغلی به شدت با عوامل روانی در ارتباط است. کسی که از شغلش رضایت دارد این شغل سازگاری عاطفی و لذت مطلوبی را برای او تامین می نماید.

 رضایت شغلی تنها با یک عامل بدست نمی آید بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون مثل میزان در آمد ، ارزش اجتماعی شغلی ، شرایط محیط کار ، آرامش روحی و روانی و ..... است.

رضایت شغلی بر دونوع است: رضایت شغلی بیرونی و درونی ، رضایت شغلی از دو منبع حاصل می شود احساس لذتی که از کار می برد و نیز لذتی که بر اثر مشاهده پیشرفت و انجام برخـی مسئولیتها و به ظهور رساندن برخی توانمندیهـا و رغبت ها به فـرد دسـت می دهد.

رضایت بیرونی با شرایط و محیط کار ارتباط دارد و در حال تغییر و تحول است ، البته عوامل درونی از ثبات بیشتر برخوردارند و پایدارتر از رضایت بیرونی هستند . افراد از نظر میزان رضایتی که شغلشان برای آنها فراهم می سازد بسیار متفاوتند. اصلی که حاکم بر همه بررسیهای رضایت شغلی است  این است که کارمند، انسانی است با نیازهای بیشمار، بسیاری از این نیازها اگر نه اکثر آنها  چنانچه او تولید کننده و خوشحال و مفید باشد در کارش ارضاء می شوند .

 محققان در زمینه رضایت شغلی توافق نظر دارند که هر چه سطح شغل پایین تر باشد رضایت کمتری در کار یافت می شود ، با این که پول ناکافی ممکن است دلیل اولیه عدم رضایت شغلی باشد، جامعه شناسان معتقدند که عوامل دیگری وجود دارد که باعث بیگانگی شغلی می شود از جمله عدم تناسب شغل با تصوری که فرد از خویشتن دارد ، جالب نبودن شغل ، ثابت نبودن آن و عدم امکان پیشرفت .

در رابطه با رضایت شغلی دو مفهوم وجود دارد، اول که با تعابیر مختلف نقل شده است و مفهـوم مشتـرک دارد که آن تمایلات عاطفـی افـراد به نقشهـای شغــل خـود است . مفهوم دیگر رضایت شغلی در رابطه با اثر بخشی و کارآیی تابعی از توافق رفتار سازمانی با نیازها و مقاصد شخصی است . رضایت به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می کند . در واقع رضایت را می توان حد مناسب اندازه بودن نقش سازمانی برای افراد عضو سازمان دانست . رضایت موقعی در حد مطلوب خواهد بود که انتظارات سازمان یا انتظارات سازمان یا نیازها و تمایلات شخصی توافق و همخوانی داشته باشد .  

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: